Slakter kommunens næringspolitikk: – Gi meg to gode grunner til at vi skulle etablert oss her i dag?

Vistin Pharma mener Kragerø kommune har en lang vei å gå for å kunne kalle seg en næringsvennlig kommune.