I november i fjor kom det inn en anonym melding til Larvik kommune. Personen var overhodet ikke fornøyd med lyssettingen av Gjermundsen Auto på Bommestad, og skrev:

«Det er satt opp en firkantet boks med intenst blått lys på taket til Gjermundsen bil, uten noe reklame på. Det virker som det er ment for å trekke oppmerksomhet til bygget, men er direkte plagsomt for oss som er naboer. Vi bor i Nordlia/Kverken, men det er nødt til å være plagsomt for de som bor i Bommestadåsen også.»

Klageren mener at det blå lyset lyser opp hele horisonten, spesielt når det er disig eller lett tåke.

«(Det) lyser opp soverom og er direkte skjemmende. Ser man ut av stuevinduet om kvelden, er det dette blendende lyset man ser. Kan umulig ha mer nytte enn det er til plage.», avslutter naboen.

Gjermundsen Auto har gjort en omfattende riving, bygging og oppussing, og i den forbindelse er det at næringsbygget framstår annerledes enn før.

Dro ut for å se på lyset

Kommunen tok affære, og sendte en inspektør ut en januarkveld. Under befaringen ble det også lagt merke til andre ting som avvek fra byggetillatelse som ble gitt i august 2021.

Totalt ble det funnet fem avvik. Fire av dem gikk på lys (deriblant den blå boksen på taket, som det ikke var søkt om å sette opp), lyssetting på fasadeskilt og rundt vaskehallene, samt ved inngangspartiet. Det siste avviket handlet om at det ikke var søkt om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Caroline Ralle er byggesaksbehandler og tilsynsjurist i kommunen.

– Vi så at det var noen ting som ikke var utført i tråd med det de søkte om i 2021. Da er det naturlig for oss å stille spørsmål ved de tinga også, når vi først var i gang, sier Ralle.

Ralle sendte brev til ABT Bygg AS på Skallestad som var ansvarlig søker, samt kopi til Solkilen AS – holdingselskapet til familien Gjermundsen som eier bilforretningen – Statens vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

ABT Bygg AS var raskt på ballen, og svarte kommunen i god tid før fristen gikk ut.

Bedriften beklager at det har tatt for lang tid å sende inn søknad om midlertidig brukstillatelse, men gjorde det 17. januar. I svarbrevet begrunner de forsinkelsen med glidende overganger mellom gammel og ny del av bygget.

Satt saken på vent

I brevet fra Ralle skriver hun at det kan søkes om at både lyskuben og de lysende fasadeskiltene kan få stå, men at søknaden sannsynligvis vil bli avslått. Begrunnelsen er at innretningene strider mot planen som er vedtatt av politikerne i kommunen.

– Vi har egne regler om skilt i kommunen. For eksempel å sette en slik lysboks på toppen av et bygg er ikke i tråd med reglene. Dispensasjonsvilkårene er strenge, og det ligger derfor i sakens natur at det ikke er lett å få innvilget slike søknader. Men de har selvfølgelig anledning til å søke, sier Ralle til ØP, og opplyser at det koster mellom 12.000 og 14.000 kroner å få behandlet en dispensasjonssøknad.

Nå er ulovlighetsoppfølgingen satt på vent.

– De vil søke om endring av tillatelsen, slik at kube og skilt beholdes. Vi setter derfor oppfølgingssaken i bero inntil søknadsbehandlingen er ferdig, idet det er lite hensiktsmessig å kreve tilbakeføring nå dersom det viser seg at tiltaket kan beholdes etter endt søknadsbehandling. Hvis de får tillatelse til å ha alle skiltene, så kommer vi til å avslutte saken. Hvis det blir avslag på en eller flere ting må vi ta opp igjen saken, forklarer Ralle.

– Er altfor sterkt

Gunnar Gjermundsen, daglig leder og eier på Gjermundsen Auto AS, er godt kjent med saken når ØP ringer.

– Ja, vi har fått klage på lysboksen, og det forstår jeg godt, fastslår Gjermundsen, for installasjonen gjorde mer utav seg enn det også han hadde sett for seg.

– Lyset er altfor sterkt, spesielt på mørke vinterkvelder. Det er til sjenanse for både naboer og bilister. Først dempet vi lysstyrken betydelig, og nå har vi slått lyskuben helt av.

Gjermundsen forteller at lysboksen på taket dukket opp for 50 år siden.

– Kubens opphav er at Mazda-forhandlere i 1972 fikk tilsendt slike fra Japan. De skulle stå på taket som reklame. Hos oss har den stått i alle år, og med lys fra en lyskaster. Da vil så skulle bygge om, ønsket vi å modernisere hele kuben og ha lys fra innsiden. Og så ble det blå lyset altfor sterkt.

Søker om å beholde

Gjermundsen Auto kommer til å søke om å beholde både lyskuben og skiltene, men vil dempe lyset.

– Her følger det klare lux- og lysstyrkekrav, så det må vi rette oss etter. Både Larvik kommune og Statens vegvesen har klare retningslinjer. Kanskje det kan være at vi kan ha sterkere lys på sommerhalvåret og dempe det betydelig på vinteren?

Bortsett fra at lyset har blitt for sterkt, er Gjermundsen godt fornøyd med hvordan bygget framstår.

– Vi håper at bygget blir et landemerke, det er jo en innfallsport til Larvik. I flere år har vi ønsket å modernisere, og nå synes vi at vi har fått et veldig pent bygg, sier han.

Familien Gjermundsen har videre planer for utnyttelse av tomten.

– Bygget står på 17 mål eiendom som vi eier, og er regulert til kontor og næring. Vi forsøker å finne leietakere til et nytt bygg som vi har tegnet, men ikke bygd ennå, sier Gunnar Gjermundsen.

Gaupe felt i Larvik: – Det er et hanndyr