Skulle erstattes av nytt sykehjem - nå skal det vurderes på nytt

SKIEN: Det nye sykehjemmet i Kverndalen skulle erstatte Gjerpen sykehjem. Nå vil politikerne vurdere videre bruk av tomta for nye sykehjemsplasser.