Gå til sidens hovedinnhold

Blir en skole-thriller

Blir en skole-thriller

Artikkelen er over 6 år gammel

NOTODDEN: Det går mot en skole-thriller på Notodden. Nå sendes sju alternativer ut til høring og etter å ha debattert ny skolestruktur i 25 år, går det endelig mot en avgjørelse. Skolevalget tas i kommunestyret 21. mai.

Skolesaken er allerede behandlet i ett politisk organ. I oppvekstutvalget gikk man enstemmig inn for rådmannens høringsforslag – der han favoriserer alternativ en. Formannskapet var også enstemmig på dette, men Ap og SOL ønsket at forslagene ble sendt ut uten rådmannens anbefaling om å gå for alternativ en.

DET ANBEFALTE

Alternativene som det står om er følgende: 1. Legge ned Heddal ungdomsskole og gjøre den om til Heddal barneskole. Legge ned Notodden ungdomsskole. Bygge ny barneskole på Sætre under navnet Notodden barneskole. Lokalisere Heddal og Notodden ungdomsskole på en ny tomt. Prisen er 312 millioner kroner og det vil koste 12,5 millioner kroner i året å drifte denne modellen.

ANDRE MULIGHETER

Alternativ to er det samme som alternativ en, men her skal Heddal og Notodden ungdomsskoler lokaliseres på Sætre, der Notodden ungdomsskole ligger i dag. Prisen er 292 millioner kroner og årlige kostnader til drift blir 10,9 millioner kroner. Det tredje alternativet er ny Heddal barneskole på Vidar, Heddal ungdomsskole på Sem som i dag, ny Notodden barneskole på Sætre og fortsatt Notodden ungdomsskole på Sætre. Dette skal koste 314 millioner kroner og vil generere 12,9 millioner kroner i årlige kostnader. Alternativ fire er å ha både Heddal barneskole og Heddal ungdomsskole på Sem og Notodden barneskole og Notodden ungdomsskole på Sætre. Samlet investering blir 288 millioner kroner og den årlige kostnaden er beregnet til 10,8 millioner kroner i året.

BILLIGST OG DYREST

Den femte alternativet er ny barneskole på Vidar, Heddal ungdomsskole på Sem som i dag, pusse opp både Notodden barneskole (dagens Sætre barneskole) og Notodden ungdomsskole. Samlet prislapp på det alternativet blir 250 millioner kroner og årlig kostnad er beregnet til 9,8 millioner kroner. Dette er det billigste alternativet. Det sjette alternativet er ny barneskole på Vidar, fortsatt Heddal ungdomsskole på Sem, men legge ny Notodden barneskole og ny Notodden ungdomsskole på ny tomt. Dette er det aller dyreste alternativet med en prislapp på 385 millioner kroner. Den årlige driftskostnaden blir 18,6 millioner kroner.

NYTT FORSLAG

Opprinnelig var det kun seks alternativer, men i Oppvekstutvalget på onsdag foreslo Frp et sjuende alternativ. Det er ny barneskole på Vidar, ny Notodden barneskole på Sætre – og felles ungdomsskole på Sem. Altså at Notodden ungdomsskole blir lagt ned og flyttet til Heddal. Det foreligger ingen kostnadsanalyse på dette forslaget. Alle beløp i denne saken er uten merverdiavgift. Uansett hvilket alternativ man til slutt velger, er fremdriften avhengig av kommunens til enhver økonomiske tilstand, selv om det allerede ligger 250 millioner kroner til skole i investeringsbudsjettet. Tidshorisonten for gjennomføring varierer mellom fire og 10 år. Under gårsdagens formannskapsmøte ble det ingen debatt om alternativene, bare litt diskusjon om det var rett å sende ut høringsforslagene der rådmannen fremhevet ett som mer aktuelt enn de seks andre. Nøytralitetsforslaget ble nedstemt.