- Jeg har brukt et halvt år på den lokalhistoriske boka og er glad for at jeg tirsdag 7. januar skal presentere den på et åpent møte i Porsgrunn historielag, sier historiker og forfatter Per Chr. Nagell Svendsen som er bosatt i Porsgrunn. Han jobbet tidligere som lærer, i dag er han pensjonist.

Nagell Svendsen har skrevet boka på oppdrag fra Fagskolen i Telemark. Tittel: «Fra Skiensfjordens mekaniske Haandgjernings-Skole til Fagskolen Telemark. Porsgrunnsteknikeren gjennom 135 år».

Skolen ble etablert i 1884. Den hadde tilhold på Osebakken i Porsgrunnfra 1895 fram til 1972 da det flytting til Kjølnes.

Næringsliv og det sosiale

– Skolen og elevene hadde en stor betydning for utviklingen av Porsgrunn og satte sitt tydelige preg på byen både innen næringslivet og i sosiale sammenhenger. Elevene kom fra hele landet, og mange slo seg ned her etter endt utdanning, forteller Per Chr. Nagell Svendsen som i boka har nærmere informasjon om prominente personer som har gått på skolen.

– Hva slags utdannelse handlet det om?

– Det dreide seg om videregående utdanning som gikk på det maskinelle, etter hvert kom elektroteknikk, og mange elever ble etter endt utdanning ansatt i mellomlederstillinger ved elektrisitetsverkene. Den gikk over to år med mulighet for et tredje. Jeg gjengir eksamensoppgaver i boka – og de var utrolig avanserte. Flere fortsatte sin utdannelse ved Telemark ingeniørhøgskole.

Praktisk og teoretisk

Nagell Svendsen framhever at «Teknikeren» balanserte det tekniske med det praktiske, og elevene byttet på å være i klasserommet og verkstedhallene.

– Elevene produserte blant annet dampmaskiner og røntgenapparatet for salg og hadde en egen salgskatalog for produktene.

«Teknikeren» skal ha vært en av de første skolene i Europa hvor undervisningen kombinerte teori og praksis.

Kildene

– Hvem vil ha glede av boka, tror du?

– De som er interessert i lokalhistorie vil glede seg over utgivelsen, tidligere elever og deres familier vil også sette pris på den; mange andre utover dette i tillegg, tror jeg, for skolen har som nevnt påvirket hele byen, ja hele distriktet.

– Kildene dine?

– To tidligere rektorer ved skolen har skrevet historier knyttet til 25-års jubileet og 50-års jubileet, der står det mye; årsmeldinger og styrereferater er dessuten kilder, pluss sentrale personer ved skolen jeg har snakket med.

Rektor

Dagens rektor ved Fagskolen i Vestfold og Telemark, altså en fortsettelse av «Teknikeren», er Jens Christian Thysted. Han mener det er viktig at skolens historie kommer ut mellom to permer:

– Den viser utviklingen gjennom årene og gjør historien lettere tilgjengelig. Vi får fram betydningen av den yrkesfaglige utdanningen som også er viktig i vår tid, selv om det ikke alltid virker slik.

«Teknikeren» hadde om lag 200–300 elever. I dag har Fagskolen i Vestfold og Telemark, inkludert virksomheten på Kjølnes, cirka det dobbelte.

Boka selges for øvrig på biblioteket i Porsgrunn, og kan dessuten fås via fagskolen.