Gå til sidens hovedinnhold

Skoleframtid som før - rektor er fornøyd

SKIEN: Mange foreldre har tidligere søkt om overflytting av elever fra Stigeråsen skole til Kollmyr skole. Politikere bestilte en vurdering. Dommen: Skolestrukturen på Gulset opprettholdes. Rektor er fornøyd.

Innstillingen til kommunedirektøren er konkret formulert slik: "Dagens skolestruktur i Gulset ungdomsskolekrets opprettholdes".

I tillegg heter det: "Administrasjonen anbefaler at man er restriktiv i å innvilge søknader om bytte av nærskole."

Det er utvalg for oppvekst som har bedt om vurderingen, de behandler den om kort tid.

17 høringssvar

I vurderingen inngår "momenter som er viktig for et godt skole- og nærmiljø opp mot seks ulike modeller for framtidig drift av skolene i Gulset krets". Et spørsmål har vært om elevene burde fordeles på andre måter.

Pedagogiske aspekter er med, det samme er nærmiljø, skyss, forhold til barnefamilier, frivilligheten og drift, for å nevne en del.

17 høringssvar har kommet inn, de fleste ønsker ikke en endring i skolestrukturen på Gulset.

Rektor er enig

Rektor ved Stigeråsen skole, Kim Aas, støtter innstillingen og sier videre:

- Foresatte, elevene og ansatte ønsker å beholde Stigeråsen som skole for nærmiljøet. Oppfatter at det er viktig for de andre barneskolene også.

- Det har vært en grundig prosess fra vår side. Glad for at vi dessuten fikk frem elevenes perspektiv på dette. De har mange kloke tanker og innspill om egen situasjon på kort og lang sikt.

Han bedyrer at Stigeråsen skole har et godt samarbeid med Kollmyr skole.

- Målet vårt er at bydelen i enda større grad skal være kjennetegnet som den «varme bydelen». I samarbeid med Kollmyr skal vi jobbe målrettet for at elevene blir bedre kjent med hverandre før ungdomskolen, slik at de i mye større grad har et felles grunnlag. Dette tenker vi er et viktig tiltak i en god integreringsprosess. Her ønsker vi å involvere elevene, foresatte og skolene.

Sikret sitt omdømme

Administrasjonen opplyser om at det tidligere har vært bytter fra Stigeråsen skole til Kollmyr skole som har dominert, dette har imidlertid avtatt, "og tallene for skoleåret 2020/2021 er ikke høyere for disse to skolene enn vi ser på andre skoler".

Det kommer fram at Stigeråsen skolen bevisst har jobbet med omdømme. Tildelingen av Dronning Sonjas skolepris er et tegn på at skolen har fått det til.

Om framtiden nevnes det at det er mulig med "én stor skole for alle trinn sentralt plassert i kretsen". En slik modell er dog ikke utredet og ville medføre enorme investeringskostnader, og skolen ville ha blitt på 1100 elever.

Ikke penger å tjene - redder skole på Skotfoss

Kommunedirektøren/rådmannens skriver i sin konklusjon:

"Kollmyr og Stigeråsen skole er begge mellomstore skoler som «står godt på egne ben». Disse har stor elevgruppe og stort fagmiljø. Administrasjonens vurdering og høringsinnspill viser at det vil være en rekke negative utfordringer å gå til driftsmodeller som innebærer at disse skolene blir splittet for å grupperes på nytt på annen måte. Det er ingen økonomisk gevinst å hente i en slik endring.

Administrasjonen ser på det nåværende tidspunkt ingen sterke grunner til å endre driftsmodell for barneskolene".

Skotfoss skole er i bildet, men det pekes på at omkostningene for nærmiljøet der blir for store om denne skolen legges ned.