Gå til sidens hovedinnhold

Skole skal bli omplassert

SKIEN: Grenland kristne skole har kommet et skritt nærmere ny lokalisering. Lokalutvalgene får anledning til å uttale seg.

Det går fram av dokumentene til neste møte i Gulset lokalutvalg, som går på forslag til reguleringsplan.

Fristen for å komme med tilbakemeldinger er 25. mars.

Bedre kapasitet

Det hele har sin kilde i en plan om å få til en ny lokalisering av Grenland kristne skole – som i dag er plassert ved Gulsetvegen. Strømdalsjordet 58 skal være den nye beliggenheten.

Nøkkelord er bedre kapasitet og tilgjengelighet, pluss mer hensiktsmessige lokaler. Det aktuelle området er avsatt til bolig/næring.

Skal kunne brukes av alle

I referatet fra oppstartsmøtet heter det blant annet at gode uteområder for barna skal sikres. En landskapsplan bør utarbeides.

Det informeres om at en trafikkvurdering må gjøres.

Konsekvenser for krysset Gulsetringen/Strømdalsjordet må det sees på, foruten behovet for sykkelparkeringsplasser, forbindelser for gående og syklende og bringe- og hentesituasjonen.

En klar forutsetning framstilles på denne måten:

«Uteområdene og lekearealene må være universelt utformet og kunne brukes av alle.»

Miljøfaglige vurderinger: Støyvurdering må gjøres.

Et stikkord i tillegg er: «Forurenset grunn».

Kommunen oppgis å være positiv til planen.