Informasjonen kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I landet som helhet var det 25 skogområder som i slutten av forrige uke ble verna som naturreservat.

Nasjonalt verneverdig

I Telemark er disse områdene vernet: Søndre Gjeskefjell i Drangedal - verneverdi er "nasjonalt verneverdig"; Barlinddalen i Midt-Telemark - "regionalt verneverdig" og Solholmfjellet og Kvenntjønnane i Drangedal, Nissedal og Gjerstad - "nasjonalt verneverdig".

Klima- og miljøminister Espen Barth Eida uttaler: - Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge.

Et samarbeid

I alt har 764 skogområder blitt verna, og det skjer i et samarbeid om frivillig vern av privateid skog mellom skogeierorganisasjonene og miljøetatene.

Interessen er stor, og en regner med at en rekke nye skogområder blir verna de neste åra.

Flere mål

Det er vedtatt et mål om at 10 prosent av skogen skal vernes. Etter det siste vernevedtaket er tallet 5,2 prosent.

To nasjonale mål inngår: Norske natur skal bevares for kommende generasjoner, og ingen arter eller naturtyper skal utryddes.