Helgefylla gir stor økning i voldssaker

Flere forbrytelser: Det er vekst i antall forbrytelser i Porsgrunn. Spesielt har det vært en stor økning i antall voldssaker med legemsbeskadigelse. – Vi tror dette henger sammen med at Porsgrunn har blitt den store utfartsbyen i helgene, sa politimester Rita Kilvær til bystyret torsdag. Her sammen med den nye politistasjonssjefen i Grenland, Tore Monstad Halvorsen.

Flere forbrytelser: Det er vekst i antall forbrytelser i Porsgrunn. Spesielt har det vært en stor økning i antall voldssaker med legemsbeskadigelse. – Vi tror dette henger sammen med at Porsgrunn har blitt den store utfartsbyen i helgene, sa politimester Rita Kilvær til bystyret torsdag. Her sammen med den nye politistasjonssjefen i Grenland, Tore Monstad Halvorsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Sentrumsvolden øker i Porsgrunn samtidig som den står stille i Skien. – Her må vi gjøre en felles innsats, sier politimester Rita Kilvær, som nå vil ha med politikere, kommune og utelivsbransjen i en ny skjenkeordning.

DEL

Det kom fram da politimesteren ga sin årlige orientering til bystyret torsdag.

Totalt viser utviklingen i kriminalitetsbildet i Porsgrunn en vekst i antall forbrytelser fra 2013 til 2014 – fra 2192 til 2449 forbrytelser.

– Dette er et brudd etter en langvarig nedgang. Først og fremst er det innen vinningsforbrytelser vi ser en økning, både i simple og grove tyverier, sa Kilvær.

– KREVENDE ARBEID

Her økte forbrytelsene fra 1230 til 1408 i løpet av et år, og blant annet var det en stor økning av tyverier fra garasjer.

– Vi fikk tatt ut mange av de lokale kriminelle, og så umiddelbart en nedgang. Men vi har ikke klart å få tak i de mobile vinningskriminelle. Dette er veldig krevende arbeid, fordi disse er svært profesjonelle. Så vår oppfordring er at folk bør sikre eiendelene sine bedre, rådet politimesteren.

ØKNING I VOLDEN

Hun kunne også fortelle om en økning i voldskriminaliteten.

– Spesielt har det vært en stor økning i antall legemsbeskadigelser – fra 8 til 23. Vi tror dette henger sammen med at Porsgrunn har blitt den store utfartsbyen i helgene. Sentrumsvolden har økt i Porsgrunn, mens den har stått stille i Skien. Her må vi gjøre en felles innsats, sa Kilvær.

Og nå vil hun at utelivsproblematikken tas opp til diskusjon med politikerne i politirådet.

– Vi må se om vi kan innføre et lokalt skjenkeforum, hvor næringen og kommunen deltar, sa hun, og ønsket seg en ordning som «God kveld, Grenland» gjeninnført.

Hun opplyste også at politiet er pliktige til å opprette sak når de er vitne til håndgemeng.

– Siden vi har økt tilstedeværelsen i sentrum i helgene, avdekker vi flere slike voldssaker. Det kan også forklare noe av økningen av voldssakene.

NEDGANG FOR UNGE

Når det gjelder saker begått av unge under 18 år, fortsetter nedgangen fra i fjor.

– Denne nedgangen i kriminaliteten blant de ungdom er en gladsak, sa Kilvær.

Men hun er bekymret for narkotikabruken blant de unge. 

– Her er det økning, og vi vet at det er mange unge som synes det er helt greit å røyke hasj, men tar avstand fra alkohol. Det er en del syntetisk hasj i omløp, og dette kan være veldig farlig. Virkningene er uforutsigbare og uoverskuelige. Det er viktig at foreldre tar diskusjonene med unge som tar lett på hasjbruk, sa politimesteren.

– VÆR NABOKJERRING

Porsgrunn og Skien er to av de totalt 23 kommunene i Norge som er på regjeringens liste over bekymringsfull utvikling når det gjelder radikalisering av ungdom.

– Her dreier det seg i stor grad om gradert informasjon, som er vanskelig å dele. Men vi har noen utfordringer på dette feltet. Det som er felles for de få ungdommene som blir radikalisert, er at de ikke føler noen tilknytning til samfunnet de er vokst opp i. Det samme har vi tidligere sett med høyreradikal ungdom. Men nå må vi rette innsatsen mot folk fra andre kulturer og med et annet språk. Det er utfordrende, sa hun, og oppfordret folk om å «være litt nabokjerring».

– Meld fra hvis dere ser unge som sliter, var budskapet fra politimesteren.

Artikkeltags