Det uttaler Tobias Drevland Lund, førstekandidaten for Rødt Telemark inn mot stortingsvalget.

Han viser til et vedtak på partiets landsmøte i helgen.

Vil slå ut i Kragerø og Porsgrunn

- Og hva vil det si for Telemarks sin del?

- Dette betyr at ferjene i fylket vårt, både i Kragerø og Porsgrunn/Brevik, hadde blitt gratis om Rødt bestemte.

- Men jeg venter spent på hva de andre partiene vil mene om dette. Saken er viktig, det bor hundrevis av folk i skjærgården i fylket vårt - som pendler med ferje for å jobbe eller gå på skole. Vi må gjøre det enklere for folk å velge å bo i skjærgården.

Skal ikke straffes

Lund og partiet tar også opp i seg at permitterte skal få feriepengeopptjening på dagpenger, og mener ordningen skal bli permanent igjen.

- Det skal ikke straffe seg å bli arbeidsledig. Vårt mål er arbeid til alle og full sysselsetting. Slik som situasjonen er nå med pandemien og slik den kan bli igjen, må man likevel ha et godt sikkerhetsnett for de som blir arbeidsledige.

- Derfor ønsker Rødt å gjøre korona-tiltakene for de arbeidsledige varige. Forbedre permitterings- og dagpengeordning for arbeidsledige, øke dekningsgraden til 80 prosent for inntekt opp til 3G, reduserte inngangskriterier og kutte karensdager.

Ikke skatteøkning

Andre saker fra landsmøtet som Drevland Lund ser på som høydepunkter:

* Holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp

* Gradvis innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester

* Gratis SFO for elever 1.-4 klasse, gratis skolemat og gratis kulturskole

* Reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) og utvide AAP-ordningen til fire år

* Økt skatt på store formuer, høye inntekter, selskapsoverskudd og arv av svært store beløp (fem millioner kroner)

* Ingen skatteøkninger for det store flertallet, som har årsinntekt under 600 000 kroner, og kutt i flate avgifter