Det kommer fram i en fersk dom fra Nedre Telemark tingrett. Den 46 år gamle skiensmannen sto tiltalt for to tilfeller av ruskjøring og bruk av narkotika, og han erkjente straffskyld for alt i retten.

Den ene ruskjøringa skjedde om ettermiddagen 3. april i fjor i Skien. Og tirsdag 27. oktober i fjor ble 46-åringen tatt for ruskjøring igjen, også denne gangen i Skien. Ingen av kjøreturene førte til uhell av noe slag.

– Særdeles høy

Ifølge dommen hadde 46-åringen et rekordhøyt amfetaminnivå i blodet under den første kjøringa.

– Den påviste konsentrasjonen av amfetamin er omtalt som særdeles høy. Den sakkyndige har gått igjennom alle tidligere saker fra avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS og har funnet at det etter 2005 kun én gang tidligere er funnet en så høy konsentrasjon av amfetamin hos en levende bilfører (konsentrasjonen var da 51Umol/l), heter det i dommen.

Ifølge den sakkyndige ved Oslo universitetssykehus er det sannsynlig at 46-åringen ved den bestemte kjøreturen etter all sannsynlighet hadde en påvirkningsgrad som var høyere enn 1,2 i alkoholpromille.

Konstituert sorenskriver Morten Thomsen og meddommerne Atle Halvor Skoe og Ragnhild Vibeke Dalene har dømt 46-åringen til 30 dagers ubetinga fengsel, samt idømt ham en bot på 45 000 kroner. Om ikke boten betales, venter ytterligere 15 dager i fengsel. Han er også fradømt førerretten for en periode på tre år, med fratrekk av perioden som lappen har vært beslaglagt.

Straffen var helt i tråd med påstanden til aktor, politiinspektør Odd Skei Kostveit. 46-åringen ble forsvart av advokat Jonny Sveen.