Nå blir det dyrere å bo i Skien på grunn av dette

SKIEN: Vanngebyret skal øke med 10 prosent. Lekkasjetap er en årsak. Det blir også dyrere å kaste søpla, om rådmannen får viljen sin.