- Håper jeg ble valgt fordi de har tro på meg

SKIEN: - Jeg håper jo jeg ble valgt fordi medlemmene og tillitsvalgte tenker at jeg kan gjøre en god jobb.