Vil dumpe 1000 lass i elva

SKIEN: Snødumping i elva bør i hovedsak unngås, er budskapet fra Fylkesmannen. Kommunen følger opp med å dumpe snøen lenger ned i elva og søker om tillatelse for inntil 1000 lass.