Kommunen kryper til korset: Ber om undersøkelse av skjenkepraksisen

SKIEN: Skien kommune tar vedtaket i skjenkesaken til etterretning og ber Telemark kommunerevisjon om å foreta en ekstern undersøkelse. Kontrollutvalget stiller seg bak.