Ved Klyve skole får jenter med muslimske foreldre svømmeundervisning i egne jentegrupper og med kvinnelig lærer.

– Ja, vi har elever som ikke deltar i den ordinære svømmeundervisningen på grunn av foreldrenes tro. Hvis elevene ikke får slik tilpasset opplæring, uteblir de fra svømmeundervisningen, sier rektor Jan Salmi.

Skolen er én av flere i Skien kommune som har kontaktet oppvekstsjef Grete Gjelten, for å få avklart om elevene har rett på fritak fra svømmeundervisningen på grunn av religiøs overbevisning. Og om det er lov med inndeling i rene jentegrupper i undervisningen – såkalt kjønnsdeling. Ifølge Gjelten er det økt krav om kjønnsdelt undervisning for jenter.

Som TA har fortalt tidligere, tok oppvekstsjefen saken videre til Fylkesmannen i Telemark, som nylig tolket opplæringsloven dit hen at fritak ikke er lov, men at skolene skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religion, og plikter å legge til rette undervisningen – også med kjønnsdelte grupper.

– Vi har bedt om klarere retningslinjer. Og når Fylkesmannen sier at vi må tilrettelegge undervisningen etter religiøs overbevisning, vil vi fortsette med jentegrupper og kvinnelig lærere. Det plikter vi å gjøre, sier inspektør Roar Alvestad.

Han tilføyer at det er noen praktiske utfordringer med kjønnsdelte grupper. Det er flere skoler i Skien som bruker bassenget på Klyve, og det er krevende å få timeplanen til å gå opp med mange grupper. Kjønnsdeling gir også økte kostnader for skolen, sier inspektøren.

Svømmelærer Randi Kjellsen anslår at foreldrene til én jente i hver klasse krever kjønnsdeling og kvinnelig lærer. Selv om skolen har tilstrekkelig med kvinnelige svømmelærere, synes hun jenter og gutter bør bade sammen.

ULIKE TOLKNINGER

Rektor mener de er heldige som har eget basseng på skolen.

– Andre skoler opplever nok en tilrettelegging med jentegrupper som mer utfordrende. Men elevene har rett til en slik tilpasset opplæring. Det fastslår Fylkesmannen. Hvis foreldre opplever undervisningen som krenkende, da må vi tilrettelegge så de ikke opplever den som krenkende, sier rektor.

Men blant fylkesmennene råder det full forvirring om hvordan opplæringsloven skal tolkes.

Fylkesmannen Telemark sier altså at kjønnsdeling er greit «når det foreligger tungtveiende elevhensyn», mens avisa Vårt Land opplyser at Fylkesmannen i Troms mener dette er «i strid med opplæringsloven». I regelverket heter det at kjønnsdeling ikke skal skje «til vanlig».

Jurist Julia Köhler-Olsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har forsket på dette feltet. Og til Vårt Land sier hun at regelverket ikke svarer på spørsmålet om når svømmeundervisning er «varig» og dermed i strid med opplæringsloven.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ute i pappapermisjon, men politisk rådgiver Magnus Thue svarer følgende i en e-post til TA:

- Det er generelt slik at lover og regler ikke bør være for rigide, slik at det vil være mulig å tilpasse dem lokale forhold og lokale utfordringer. Vi ser imidlertid at det i noen tilfeller kan være uheldig med ulike tolkninger, og Kunnskapsdepartementet vil derfor gjøre en gjennomgang for å se om det er behov for å presisere regelverket på dette punktet.