Daglig blir lærere slått, bitt og sparket. I tillegg kastes det kniver, stoler og bøker

SKIEN: Omtrent hver eneste skoledag utsettes en lærer i skiensskolene for vold fra elever. I 2019 ble det rapportert inn 230 hendelser fra lærere som ble utsatt for vold fra elever. Leder av Utdanningsforbundet i Skien, Gro Juve tror det også er mørketall.