Fukt og råte i skolebygg

SKIEN: Det fredede skolebygget i Skien har blitt inspisert, og det meldes om fukt og råte.