Dette er innstillingen til rådmannen: «Skien kirkelige fellesråds vedtak om å øke kremasjonsavgiften til 6800 kroner 1. januar 2019 godkjennes av Skien bystyret.»

Bystyret får saken til behandling denne uka.

På linje med Vestfold

Utgangspunktet er at Skien kirkelige fellesråd tilbyr kremasjoner for kommuner som ligger nær Skien. Avgiften er i dag på 5800 kroner, og fakturaen sendes direkte til den som sørger for gravferden.

Et møte ble holdt i mai. Det gikk på en annen fakturaflyt, der fakturaen først sendes lokal gravferdsmyndighet, før den går videre til gravferdsansvarlig.

Kontaktutvalget og administrasjonsutvalget behandlet saken etter møtet og anbefalte da at utenbysboende får en kremasjonsavgift på 6800 kroner. Det er på lik linje med det Vestfold krematorium har.

Skal prisreguleres

Rådmannen skriver i sin konklusjon at fellesrådet i byen har forsøk å komme til en løsning der de nærliggende kommuner selv fakturerer sine innbyggere. En løsning har det ikke blitt, og dermed er oppfatningen at kremasjonsavgiften bør settes opp. Fellesrådet har jo administrasjonsansvaret og fakturaoppfølgingen.

En ny takst skal altså gjelde fra 1. januar 2019. Den skal reguleres årlig lik prisindeksen.

Loven

For øvrig er utgangspunktet gravferdsloven. I paragraf 10 heter det at avgift for kremasjon kan kreves. Det heter også:

«Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske» - dessuten at en kremasjon må skje senest 10 virkedager etter dødsfallet og i godkjent krematorium.

Det er den som sørger for avdødes gravferd som framsetter begjæring om kremasjon.

Tall for Telemark

Krematoriene i Skien og Tinn dekker Telemark. Innhentede tall viser at det i Tinn i 2017 ble kremert 74 avdøde i 2017, mot 379 i Skien.

Når det gjelder Skien var 168 fra Skien, 107 fra Porsgrunn og 38 fra Kragerø. 350 ble gravlagt på gravplass.