Dronningen slapp seg løs på skolen: - Men hvor har dere symaskinen?

SKIEN: Dronning Sonja har råd å komme med til de 300 elevene ved Stigeråsen skole: - Dere vokser. Det håper jeg dere tenker på og er flinke på skolen, lytter og leser. Da blir dere fornøyde som voksne med lærdommen dere har fått.