- Mange foreldre kjører barna når det ikke er behov for det

SKIEN: Første skoledag betyr også trafikk. Ved Bratsbergkleiva skole var det flere som fikk bot, blant annet en bilist som parkerte på fotgjengerfelt og fortau samtidig. - Mange foreldre kjører barna når det ikke er behov for det.