Voldsom økning i etterspørselen etter psykisk helsehjelp

SKIEN: I løpet av et halvt år har team for psykisk helse og livsmestring hatt en økning i antall brukere fra 130 til over 300. – Behovet er stort, enten det handler om unge i den videregående skole eller eldre i livskriser.

DEL

Det sier Hilde Marianne Kristoffersen, fagsjef i spesialiserte tjenester i Skien kommune. Økningen er registrert fra juli til desember 2019.

Behandling og aktiviteter

– Vi startet opp 1. mars i fjor med et nytt tilbud innenfor psykisk helse og livsmestring. Det handler om å gi oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til de som har psykiske helseplager eller psykisk lidelse. Nyankomne flyktninger er også velkomne til oss – eller de som er i en livskrise eller trenger noen å snakke med, opplyser Hilde Marianne Kristoffersen.

– Vi er har dessuten et forebyggende team med telefontider mandager og onsdager.

Depresjon og angst

Enheten holder til ved Kverndalen i Skien sentrum.

– Tilbudet gjelder de fra 16 år og oppover som har lettere til moderate psykiske plager – enten det er depresjon, angst, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsutfordringer.

Trengs det langvarige tjenester vises det til kommunens tjenestekontor og fastlege som henviser til spesialhelsetjenesten.

– Det handler om psykisk helse og livsmestring hvor samtaler og veiledning inngår, også til de pårørende.

Viktig å få ut informasjon

Leder av utvalg for helse- og omsorg i Skien kommune, Trine Almenning (Arbeiderpartiet), mener det ferske tilbudet er en styrke, men sier samtidig: – Vår bekymring er at mange i Skien ikke vet hva slags hjelp det faktisk er få og at vi ikke klarer å komme ut med god nok informasjon om den.

Hun har registrert en del klager og frustrasjon på de sosiale medier over manglende tilbud og mener derfor det er nødvendig å opplyse om tilbud som faktisk finnes.

Peker på den enkelte

På kommunens nettsider heter det om «psykisk helse og livsmestring» at det tas «utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du opplever oppleves nyttig for deg.»

Vesentlige begreper er samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring.

Verdier: Respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.

Rask hjelp

I tillegg er det mulig å bli med på et instruksjonskurs for «rask psykisk helsehjelp». Her legges det vekt på hjelp til selvhjelp, og det arbeides med angst, depresjon og søvnplager.

Det er åtte plasser per kurs.

Når kurset er over er det anledning til å komme i gang med individuelle samtaler. I den forbindelse meldes det om en ventid på cirka to uker.

Fra regjeringen

Stortinget har vedtatt at alle kommuner skal tilby psykologikompetanse fra 1. januar 2020, både Skien og Porsgrunn skal ha dette på plass.

Helseminister Bent Høie har uttalt dette i forbindelse med satsingen på psykologer i kommunene:

– De aller fleste som får psykiske helseproblemer, får det i ungdomsårene. Det er med på å bidra til sosiale helseforskjeller som varer livet ut. For å redusere forskjellene er det avgjørende at vi klarer å jobbe mer forebyggende og komme tidligere inn når noen har det vanskelig. Regjeringen har prioritert å styrke psykologkompetansen i kommunene.

Artikkeltags