- Kritisk bruskade truer trafikksikkerheten

BRUA MOT STRØMDAL: Falkumbrua, som benyttes av tusenvis av bilister hver dag, volder hodebry. Bildet viser brua sett fra Bakken mot Strømdal i Skien.

BRUA MOT STRØMDAL: Falkumbrua, som benyttes av tusenvis av bilister hver dag, volder hodebry. Bildet viser brua sett fra Bakken mot Strømdal i Skien.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Lokale bruer som brukes av tusenvis hver dag truer trafikksikkerheten, rapporteres det om. - Dette kan få alvorlig følger, myndighetene må svare for seg.

DEL

Det uttaler Tomas Bakken fra Bypartiet. Han tar opp problemstillingen via en interpellasjon i formannskapet.

Stor skade

Utgangspunktet er en større reportasje gjengitt i VG for kort tid siden. I denne kom det fram at det var to bruer i Skien som hadde spesielle utfordringer, nemlig Falkumbrua og Nisterud.

Falkumbrua:

  • Armeringskorrosjon på slitelag/fuktisolasjon
  • Kritisk skade som truer trafikksikkerheten

Nisterud bru:

  • Annen skade/mangel på rekkverk
  • Stor skade som truer trafikksikkerheten, med høyeste grad av konsekvens

For Falkumbrua er det også angitt et avvik når det gjelder inspeksjoner.

Må få svar

- Jeg har selv kjørt over Falumbrua en rekke ganger, og har tenkt at den virker gammel, men solid, sier Tomas Bakken. - Det er alvorlig hvis det VG melder om er riktig, jeg trenger en avklaring - gjerne fra vegvesenet - om bruenes tilstand er under kontroll.

Konkret er spørsmålene i interpellasjonen slik:

- Har ordfører hørt noe om hva slags skade saken gjelder, hvor alvorlige de faktisk er, og hvilke planer som foreligger for utbedre disse. Og ikke minst: Er det trygt å ferdes over Falkum- og Nisterud-broer? Hvis det er alvorlige mangler på eller ved Falkumbrua, eller at den i verste fall måtte rives, spøker det for kommunens andre bruplaner.

- Det økonomiske ville komme i fokus og prosjektene til Bypakke Grenland.

Vegvesenet svarer

Knut Asbjørn Koland i Statens vegvesen mener at situasjonen for Falkumbrua, slik VG, framstiller det, er overdrevet.

- Det er meldt om skader ved en fortauskant på den brua. Den skaden er nok vurdert for alvorlig når det gjelder trafikksikkerhet, sier Koland.

Løsningen for Nisterud beskriver Kolan som uheldig, sett med dagens øyne. - Men den ble anlagt for flere år siden.

- Hva gjør dere for å løse bru-utfordringene i Skien?

- Dette blir vurdert fortløpende med utgangspunkt i de budsjetter og rammer vi har. Vi tar det verste først.

Har ikke greid enkle inspeksjoner hvert år

I forbindelse med inspeksjon, opplyser Koland:

Falkum bru:

  • Hovedinspeksjon utført 14.05.2012
  • Enkel inspeksjon utført 23.06.2017

Nisterud bru:

  • Hovedinspeksjon utført 09.05.2016
  • Enkel inspeksjon utført 22.03.2017

- Vi har ikke greid å gjennomføre enkle inspeksjoner hvert år i henhold til våre rutiner. Dette skyldes at vi ikke har hatt kapasitet til å utføre arbeidet innenfor den bemanningen vi har hatt.

Artikkeltags