2903 har det fint på skolen

VI TRIVES PÅ SKOLEN: Ulrik Helstedt Hansen og Sara Emilie Skoftedalen Bruun på Bratsbergkleiva skole er blant flere tusen elever i Skien som trives på skolen. Skien har i flere år på rad hatt gode trivselstall.

VI TRIVES PÅ SKOLEN: Ulrik Helstedt Hansen og Sara Emilie Skoftedalen Bruun på Bratsbergkleiva skole er blant flere tusen elever i Skien som trives på skolen. Skien har i flere år på rad hatt gode trivselstall.

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: Tusenvis av elever trives godt på skolen i Skien. Det viser den siste elevundersøkelsen. - Ja, det er riktig, vi har det flott, kommenterer skolebarna selv.

DEL

I dette tilfelle er det Sara Emilie Skoftedalen Bruun (12) og Ulrik Helstedt Hansen (12), sistnevnte er leder av elevrådet ved Bratsbergkleiva skole, Sara Emilie er nestleder. De går i 7. klasse.

2903 har det fint på skolen

Den ferskeste elevundersøkelsen (2017-2018) i Skien framgår i en sak som snart skal opp i oppvekstutvalget. Saken er "Skolemiljø, elevtrivsel og tiltak for å styrke inkluderingen ytterligere".

I denne framgår det at 3489 elever i 5. til 10. trinn som har vært invitert til å delta i undersøkelsen. 3302 har svart. 1457 av disse har svart at de "trives svært godt" på skolen, 1446 "trives godt"; noe som betyr at minst 88 prosent av elevene i Skien er tilfredse med skolen. 37 elever "trives ikke i det hele tatt."

Et snitt er regnet ut, det er 4,28 - og det er på det nivået Skien har ligget de siste fem årene. Dette gir "et grønt nivå", og det indikerer et høyt nivå.

Et samlet tall for Telemark finnes enda ikke for dette året, men i fjor var det bare Siljan og Kviteseid som scoret høyere enn Skien når det gjaldt trivsel.

Fornøyd med de voksne

- Vi trives på skolen, og det gjør også de elevene vi kjenner, mobbing merker vi ikke, forteller Ulrik Helstedt Hansen til TA på et møterom på Bratsbergkleiva skole. Sara Emilie Skoftedalen Bruun er også der, pluss sosiallæreren.

- Har dere medelever å være sammen med i friminuttene?

- Ja da, det har vi. Vi er fornøyde vi, sier Sara Emilie.

- Hva synes dere om de voksne på skolen?

- Vi har ikke noe negativt å si om dem, de er flinke. Og så ble mamma godt fornøyd med læreren da gloseprøver i engelsk ble innført for ikke så lange siden, forteller Sara Emilie.

Den eneste utfordringen for elevene som ble luftet i samtalen, som også vises på elevundersøkelsen, er at toalettforholdene ikke er de beste.

Noen blir mobbet

Skolens egne tall viser at et overveidende flertall av elevene trives, men rektor Trude Tvedt synes det hører med å nevne at det også på Bratsbergkleiva skole er noen som opplever utestengelser og mobbing. Hun sier videre:

- Det som er viktig er at vi raskt finner det ut. Da snakker vi med alle involverte og barnas foresatte. Vi setter inn ulike tiltak i forhold til hva det gjelder. Alle elever og foreldre skal bli tatt på alvor når de kommer med sine opplevelser, noen ganger løser det seg ved å snakke med alle og passe litt ekstra på en periode.

Bedre i matte

- Skien har lenge hatt høye tall i forbindelse med elevundersøkelsen, og det jobbes godt på kommunens skoler, matematikkresultatene har blant annet blitt bedre de siste årene, sier Ole Geir Hoppestad; han er leder av hovedutvalg for oppvekst.

- Er det ingen skoler som bekymrer?

- Nei, ikke det jeg kjenner til. Det er jevnt over bra.

Fullføre videregående

I dokumentene, det vil si i "Strategisk plan 2013-2023", framgår det ulike målsetninger, en av disse er "at 90 prosent av alle ungdommer i Skien har fullført videregående skole innen rettighetstid i 2023".

En bekymring er at "15,5 prosent av Skiens barnebefolkning, ca. 1500 barn, lever i lavinntektsfamilier". Det er derfor viktig å legge til rette for at disse blir inkludert i fellesskapet.

En permanent styrking

Rådmannens innstilling i saken er at hovedutvalget støtter "administrasjonens kontinuerlige arbeid med å styrke skolene".

Og hva er det viktigste?

Rådmannen sier det slik: "Et trygt, godt og inkluderende skole- og oppvekstmiljø sammen med kvalitet i utdanningen i form av faglig mestring og tilfredsstillende læringsutbytte er kjernen i skolens oppdrag."

Artikkeltags