- Dere slipper å få søppelpolitiet på døra

HARMONISK DISKUSJON: Medlemmene i hovedutvalg for teknisk sektor diskuterte ivrig tirsdag. Men uenigheten var ikke stor.

HARMONISK DISKUSJON: Medlemmene i hovedutvalg for teknisk sektor diskuterte ivrig tirsdag. Men uenigheten var ikke stor.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: - Nei, ID-merking betyr ikke at du får søppelpolitiet på døra di. Renovasjon i Grenland beroliget de folkevalgte som ellers var opptatt av boligbygging og budsjett.

DEL

Det handlet om møtet i hovedutvalg for teknisk sektor. Saken hvor ID-merking (av søppeldunker) inngikk var "Hovedplan for renovasjonstjenester i Grenlandskommunene 2018-2030".

Det var Erik Høines, fagansvarlig utvikling i Renovasjon i Grenland, som svarte:

- Terskelen er lav for å tenke konspiratorisk på grunn av Internett. Men ID-merking går framfor alt på kvalitet og mulighet til å registrere avvik. Det kommer ikke noe søppelpolitiet på døra, selv om vi kan komme til å påpeke feil den enkelte skulle ha gjort.

Et giftig tips

Jørn Inge Næss (Fremskrittspartiet) hadde på sin side fått et tips han tok alvorlig. Det gjaldt gjenvinningsstasjonen Bjorstaddalen, hvor et tips gikk på at asbest og industriavfall ble dumpet uten at stasjonen hadde tillatelse til å ta imot slikt avfall, Langøya i Vestfold kunne være den rette adressen.

 - Jeg påstår ingenting, men det virker rimelig alvorlig, og jeg vil ha mer informasjon, sa Næs som lovte å videresende tipset.

Planen ble godtatt

Områderegulering for Hentiåsen, Åfoss skapte en del debatt på grunn av skoleveien. Var det mulighet til å redusere stigningen? Utvalgsleder Knut Einar Aas åpnet for mulighet for en befaring etter hvert.

Utvalget bestemte seg for å legge forslaget ut til offentlig tilsyn.

Gode intensjoner i hopetall

Budsjettet for 2018, økonomiplan 2019-2021 og rammene til hovedutvalgene ble også drøftet, men i svært siviliserte former. Flere forslag kom opp, og mange av dem ble vedtatt, inkluderte å øke en budsjettramme med to millioner kroner. Å trygge skoleveier var også viktig.

Men som utvalgsleder Aas formulerte det: - Uansett vil dette videre bli knadd opp og ned og i mente.

I tillegg uttrykte politikere stor anerkjennelse til administrasjonen for arbeidet innenfor byutvikling, drift og kultur. Både innbyggere og besøkende skal nyte godt av det i Skien.

Neppe bra i konkurransen

Det ble uttrykt en bekymring for at innbyggerne skulle lide ved en økning i gebyrene på området vann, avløp, renovasjon og feiing, det vil si "VARF-gebyrer for 2018". En økning på cirka 600 kroner per husstand.

- Det blir ikke nødvendigvis et konkurransefortrinn for Skien å gå for dette, uttrykte en representant.

Likefullt, det ble vedtatt.

Artikkeltags