Kommunen er elbil-sinke

SKIEN HAR: Skien kommune har 32 biler av denne typen, elbil.

SKIEN HAR: Skien kommune har 32 biler av denne typen, elbil. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Kommunen har 207 fossile biler og 32 elbiler. Det viser oversikten politikerne får.

DEL

Det går fram av informasjon i en sak som snart behandles av hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv, "Bilparken i Skien kommune, status og framtidige muligheter".

Hybridbiler

Fakta har kommet etter at utvalgets medlemmer i september ba om en sak som viser en oversikt over bilparken i kommunen.

Foruten de nevnte kjøretøy, har Skien 78 hybridbiler, og dermed blir sum antall kjøretøy: 317.

I tillegg kommer 59 arbeidsmaskiner.

Til biogass

For de med utslippsangst er det nok en gladmelding at alle de 207 fossile bilene "på sikt kan konverteres til biogass når denne muligheten foreligger". Ikke nok med det, "alle hybridbiler kan erstattes av elbiler". Dermed gjøres det et regnestykke som i framtiden kan gi 317 antall klimanøytrale kjøretøy.

Rådmannen foretar en vurdering av når en konvertering kan gjennomføres og mener det henger sammen at en fyllestasjon for biogass er operativ.

Driftskostnadene er som regel bedre for elbiler enn fossile biler - men det er avhengig av at "fritak for bompenger opprettholdes".

Konklusjonen er at det er vanskelig å si nå bilene kan konverteres, temaet må følges opp.

Artikkeltags