Varm anbefaling av datasenter - selv om det strider mot kommuneplan

HER: På dette stedet nord i Skien kan et nytt datasenter komme - om politikerne bestemmer seg for det.

HER: På dette stedet nord i Skien kan et nytt datasenter komme - om politikerne bestemmer seg for det. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Kommunen vil ha plan for datasenter. Politikerne får saken på bordet 17. oktober.

DEL

Rådmannens innstilling i saken er:

"Kommunen fastsetter med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 9 planprogram for reguleringsplan for datasenter på Gromstul, datert 22.9.2017."

Navn: "Project Telemark".

Som tidligere omtalt i TA er sakens kjerne ønsket om å opprette et datasenter på Gromstul, nord i Skien. Planområdet må sies å være gigantisk, det er på i overkant av fire kvadratkilometer. Det meste er skog og naturlig terreng.

I kommuneplanens arealdel er området satt av til landbruks-, natur- og friluftsområder.

Delegert myndighet

Det heter videre fra saksbehandler Solveig Foss Haugen at saken skal legges fram for hovedutvalget etter kommunens delegasjonsreglement, punkt 5.2.

Her går det fram:

"Utvalget delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer og de retningslinjer som følger av lover og forskrifter der kommunen er gitt slik myndighet..."

Foss Haugen uttrykker framgangsmåten etter dette:

"Det videre planarbeidet utføres av Norconsult på vegne av Statkraft AS."

Også fylkeskommunal grunn

Grunneiere er Leopold Løvenskiold og Mathias Løvenskiold, noe fylkeskommunal grunn inngår ved Valebøveien.

Det heter at "Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at store internasjonale datasenteraktører kan etablere datasenter på området."

Grunnen til at Gromstul egner seg er:

* Nærhet til Rød transformatorstasjon

* Nærhet til internasjonal flyplass

* Nærhet til bysentrum

* Tomta er relativ flatt

Rådmannen vurderer saken slik at den vil ha vesentlig virkninger for samfunn og miljø.

"I tillegg er planen i strid med gjeldende kommuneplan."

Konklusjon

Kommunens øverste administrative leder tviler likevel ikke og fastslår:

* Rådmannen mener at planprogrammet forholder seg til overordnede føringer og gir gode rammer for det videre planarbeidet.

* Rådmannen anbefaler at hovedutvalget for teknisk sektor vedtar å fastsette planprogram for datasenter på Gromstul slik det foreligger i vedlegg 1.

Artikkeltags