Vil unngå et bever-byråkrati

UNØDVENDIG: Politiker Marco Gozzi er opptatt av forholdene for beverne i kommunen, men mener et eget byråkrati ikke er nødvendig så langt. Bilder viser ham i et område ved Hjellevannet der det stadig meldes om bever.

UNØDVENDIG: Politiker Marco Gozzi er opptatt av forholdene for beverne i kommunen, men mener et eget byråkrati ikke er nødvendig så langt. Bilder viser ham i et område ved Hjellevannet der det stadig meldes om bever.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Det er 616 bevere i Skien, men bare 30 felles per år. - Ja, det er få beverjegere i kommunen, derfor er det greit at bever behandles som annet småvilt. Vi trenger ikke et byråkrati omkring dette.

DEL

Uttalelsen kommer fra Marco Gozzi i Miljøpartiet De Grønne, han er nestleder i hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv.

Utvalget behandler denne uka "Forskrift om jakt og fangst av bever i Skien kommune".

Bakgrunnen er en nye nasjonal forskrift for bever.

Må være bærekraftig

Rådmannen går inn for at bever skal behandles som annet småvilt, det vil si uten bestemte kvoter.

- Det er greit å gå inn for det nå, for det er lite jakt, og vi vil gjerne slippe et byråkrati omkring dette, sier Marco Gozzi.

Han påpeker at i andre kommuner har det vært en intens diskusjon omkring beverforvaltning, men i Skien har det så langt vært en harmonisk debatt.

Greit antall jegere i dag

- 30 bevere skutt i fjor, trenger vi egentlig flere beverjegere?

- Jeg ser at dagens nivå er passende. Det kan tas ut flere dyr hvert år enn det blir, men jeg mener bestemt at vi ikke skal ta ut dyr bare for jaktens sin del.

- Beveren er naturens landskapsarkitekt og dens naturlige transformering bidrar til det biologiske mangfoldet. Om det mot formodning begynner å bli tatt ut flere dyr enn det som er bærekraftig, må vi gå tilbake for å revidere behovet for kvotejakt.

Riving av demninger

Det går fram av saksdokumentene at det er vanskelig å anslå hvor mye bever det finnes innenfor kommunegrensen. Men saksbehandleren har kommet fram til det må finnes 154 beverkolonier og at hver består av fire individer, følgelig blir anslaget 616 bevere.

Det antas at et uttak mellom 60 og 100 bevere per år er bærekraftig.

I 2016 ble det som nevnt felt 30 bevere, året før det samme. I fjor ble det utstedt 382 fellingstillatelser.

Det gis i tillegg to til tre tillatelser per år til riving av demninger laget av bevere hvis de felles før riving. Årsaken er i disse tilfellene ofte at oppdemningen har ført til oversvømmelse av dyrket mark eller veier.

Mål

Skien kommunes målsetning for forvaltning av bever:

1. Ha en levedyktig beverstand - men ulemper for landbruk og samfunnsinteresser holdes på lavt nivå.

2. Bestanden holdes på dagens nivå.

3. Hovedsaklig tas bever ut ved ordinær jakt.

Artikkeltags