En tillitsvalgt for de innsatte sier til NRK at massedrapsmannen bør få sone sammen med andre fanger.

– Det vi snakker mest om, er det økonomiske rundt dette. Det går jo ut over oss andre. Han sitter der og har en hel avdeling for seg selv, mens det er innstramminger og nedskjæringer overalt ellers, sier talsmannen, som ønsker å være anonym.

Kriminalomsorgen sier på sin side at de andre fangene ikke får det bedre dersom isolasjonen av Breivik opphører. Fengselet får nemlig egne penger til å håndtere den terrordømte.

– Det skal ikke gå på bekostning av andre ved Skien fengsel at han oppholder seg der, sier assisterende direktør Erling Feste i Kriminalomsorgens region sør.

Tidligere i uken ble det varslet at Breivik går til sak mot staten for å få lov til å ha kontakt med medfanger.