De kan bivånes fram til 22. mars. Det kan skje via nettsidene til kommunen eller på Servicekontoret.

Klagemulighet blir gitt

Kommunestyret har vedtatt at promillesatsen opprettholdes – sju promille for eiendomsskatt og fire promille for fritidseiendommer og boliger. Det er mulig å klage, og da vises det til eiendomsskatteloven – paragraf 19 og skatteforvaltningsloven – paragraf 13.

En gjennomgang av listene, bolig gårdsbruk – bolig fritidsbolig – annet viser for eksempel at en bolig i Opdalsveien med en takst på tre millioner kroner gir en skatt på 8400 kroner. En bolig på 512 000 kroner i Rustadveien utløser 1433 kroner i skatt.

Næringslivet må legge ut

Også næringslivet må bidra. Sørvest linje har en takst på 26,8 millioner kroner, det betyr 184 716 kroner i skatt. I Industrivegen handler det i et tilfelle om en takst på 5,9 millioner – eiendomsskatten blir da 41 300 kroner.

Men en rekke har fritak. Det er mange gårdsbruk/skogbruk – både i Kåsene søndre, Slettkollen og Rydningen.