Det skjer denne uka. Emilie Schäffer (Høyre) er ansvarlig.

Kontaktet av naboer

– Jeg har den siste tida blitt kontaktet av naboer og medlemmer i lokalutvalg i områder det det er plassert ut hardbruksboliger, framholder Emilie Schäffer.

– Det er enkelte beboere i disse hardbruksboligene som skaper frykt i sitt nabolag. Og det gjelder både rus, utagerende atferd og trusler.

Nærhet av sentrum

Schäffer understreker at kommunen har en plikt til å skaffe boliger til mennesker som har utfordringer i forhold til rus og andre ting. Hun er kjent med tankegangen om at disse boligene skal plasseres i nærheten av sentrum.

– Saken har vært drøftet i fagutvalget tidligere, men jeg synes det er fint at formannskapet også får litt informasjon.

Tre punkter

Forespørselen er delt opp i tre punkter:

1. Kommunen er i en presset økonomisk situasjon, men har man allikevel vurdert å opprette flere bemannede boliger?

2. Kan det være at man må finne andre, mer egnede boområder for noen av dem som har utfordringer med å tilpasse seg et nabolag med småbarnsfamilier i umiddelbar nærhet?

3. Ber om å få litt mer informasjon om hvilke løsninger en ser for seg for å løse problematikken, både i forhold til de som trenger et sted å bo, men ikke minst i forhold til nabolag som har denne type boliger i sin umiddelbare nærhet.

Små forhåpninger

TA hadde for kort tid siden en sak fra et nabolag med hardbruksbolig på Kjørbekk. Der fortalte en nabo om trusler mot barn og kjæledyr, bråk og ødelagt trygghet og søvn.

Beboerne uttrykte at de ikke hadde store forhåpninger om at kommunen ville ta tak i situasjonen. Men det kan naturligvis ikke utelukkes at forespørselen i formannskapet vil få positive følger.

De såkalte hardbruksboligene er for de som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig – årsakene kan være forsøpling, nabokrangler og trusler.