Det er informasjon fra rådgiver Birgitte Finne Høifødt fra Bypakke Grenland pluss Skien kommune, og den kommer i kjølvannet av konkurransen på sosiale medier: "Stem på ditt favorittprosjekt".

Kunne velge blant 50 prosjekter

Det var 50 prosjekter en kunne velge blant i løpet av november og desember. "Togstopp i Skien" fikk flest stemmer (89), foran gang- og sykkelbru i Porsgrunn (66) og Franklintorget i Porsgrunn (49) stemmer.

De to første er enda ikke realistert.

Millionene

- Ja, hvordan ligger det an med togstopp-prosjektet nå?

- I forslag til Bypakke Grenland handlingsprogram 2023-26, som er vedtatt i kommunene, ligger det 13,2 millioner kroner til prosjekt nr. 63 «Togstopp Skien sentrum», opplyser Finne Høifødt.

- I tillegg har Skien tidligere bevilget 15 millioner til prosjektet. Prosjektet er kun i planleggingsfase.

Hun legger til at kommunen i vinter har leid inn jernbanefaglig kompetanse via konsulentselskapet WSP Norge AS. Dette gjøres for å utrede ulike tekniske løsninger for hvordan togstoppet kan etableres i Skien sentrum.

Størst i Grenland og Telemark

- Hva er de neste milepæler for prosjektet?

- Neste steg er en reguleringsplanprosess. Gjennom denne prosessen vil videre fremdrift konkretiseres, inkludert når gjennomføring og bygging kan skje.

Høifødt og kommunen er samstemte om:

- Etablering av et togstopp i sentrum av Skien vil utløse det største passasjermarkedet i Grenland og i Telemark. Et togstopp i Skien sentrum er også en generell forutsetning for all økning i togtilbudet i Grenland. Det er først når man utløser det store markedet som i dag ikke har togtilbudet enkelt tilgjengelig at andre investeringer med hensyn til tog blir lønnsomme.

Nylende er ikke bra nok

I handlingsprogrammet til Bypakke Grenland er det formulert slik:

""Prosjektet har til hensikt å etablere et sentrumsnært togstopp i fjellet ved Landmannstorget. Stasjonen på Nylende ligger utenfor sentrum, og gir dårlig tilgjengelighet til togtilbudet og få synergigevinster til byen.

Et togstopp i sentrum av fylkeshovedstaden vil gi et bedre togtilbud til innbyggere i hele fylket, og øke tilgjengeligheten til sentrale målpunkt og arbeidsplasser."