De fem partiene Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet er blitt enige om en politisk plattform som skal styre arbeidet i opposisjon i Skien bystyre de neste fire årene.

I en pressemelding skriver de at:

– Regjeringspartiene AP og SP legger bak seg et svakt valgresultat, og mener partiene må ta konsekvensen av demokratiet som har talt. Med dette samarbeidet i opposisjon, tar AP, SV, SP, Rødt og MDG ansvar – og skal være en tydelig, men konstruktiv opposisjon basert på gode sentrum/venstre-løsninger både i bystyre, formannskap og hovedutvalg. Det skal tilstrebes å levere felles alternativt budsjettforslag, og det skal avholdes felles kontaktpunkter mellom partiene i forkant av behandling av større saker.

Partiene ønsker de borgerlige partiene lykke til med forhandlingene, og forventer at man finner en løsning basert på tilliten som er gitt fra velgerne.

Følgende politiske plattform vil ligge til grunn for et sentrum/venstreside-samarbeid i Skien:

1. Kampen mot familiefattigdom

2. En mer praktisk skole, der hele laget rundt eleven styrkes og en skolehverdag der et sunt gratis måltid tilbys.

3. Fortsette utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt økt satsing på psykisk helse og rekruttering til helse og omsorg

4. Ingen konkurranseutsetting av offentlige tjenester

5. Et næringsoffensivt Skien, der det etableres et eget hovedutvalg for kontakt mellom folkevalgte og næringsliv, NHO og tillitsvalgte i privat sektor. Kommunen skal fastholder sitt prinsipp mot liberaliseringen av søndagsåpne butikker. Utvikling av Gromstul skal skje i tråd med natur og miljøinteresser. Skiensmodellen skal til enhver tid være landsledende og med ansatte som skal følge opp.

6. Intensivere arbeidet med sosial boligbygging for å sikre mindre forskjeller på boligmarkedet.

7. En klimapositiv region innen 2050, og et klimaregnskap som går i pluss. Det skal jobbes med ny bypakke og byvekstavtale herunder etablere togstopp i fjellet i Skien sentrum og sykkelvei mellom Skien og Porsgrunn, framskynde turveg på begge sider av elva mellom byene, og sørge for rettferdig fordeling av bompengebelastningen.

8. Et sterkt jordvern, hindre nedbygging av dyrka og dyrkbar mark

9. Sikre et godt og tilgjengelig kulturtilbud for alle, realisere Ibsenbiblioteket og videreutvikle de Teater Ibsen, Telemark Museum og Venstøp, kunstnerbyen Skien og Ibsenhuset.

10. Forutsetningen for all utvikling av Skien er trygg økonomisk styring