Det handler om kunstprosjektet «Kverndalen i nytt lys», og det er statens organ for kunst i offentlig rom (KORO) som henter fram kronene.

– 'Kverndalen i nytt lys' fikk den største tildelingen fra KORO i denne runden – det er en tillitserklæring og et signal på at vi jobber riktig med kunst i offentlig rom i Skien, uttaler kultursjef Guro Honningdal på kommunens nettsider.

Hovedinnfartsåre

Kunstprosjektet innebærer at kommunen samarbeider med kunstnerne Marisa Ferreira og Stine Gunsholt om en «prosessuell utvikling av prosjektet i hele Kverndalen».

Og Kverndalen beskrives som hovedinnfartsåren for gående og syklende til Skien sentrum. Traseen skal ha sin historie tilbake til middelalderen.

Slitasje i dag

I dag framstår Kverndalen mer som en randsone og preges av slitasje og fungerer ikke som et sted hvor folk møter hverandre. Kunst kan bøte på det.

For tiden rives og bygges det i området, blant annet er en i gang med første byggetrinn av nye leiligheter. Det er da naturlig at møteplasser og sentral byrom oppgraderes.