Bakteppet er at bystyret har bedt om vedtekter for «grønn profil» på arrangementer som får kommunal støtte. Enten via ren arrangementsstøtte eller som får hjelp fra kommunen på annen måte.

Intensjonen er at disse skal bidra til å minimere plastforsøpling og redusere klimafotavtrykket.

Minimalt med plast

Utvalg for barn, unge og kultur får nå saken på sitt bord. De nye reglene vil først og fremst være gjeldende for arrangører som er ansvarlig for innkjøp, avfallshåndtering og servering av mat og drikke. Eksempelvis arrangører av festivaler og andre større utendørs arrangementer.

For disse er følgende kriterier foreslått:

– Arrangementet må ha en plan for kildesortering

– Arrangementet skal ha et bevisst forhold til det å gjøre bærekraftige innkjøp.

– Nedbrytbare alternativer til plast skal prioriteres.

Det poengteres at kriteriene også skal gjeldes for kommunens egne arrangementer.

Internasjonal standard

Administrasjonen har blant annet sett til internasjonale standarder for bærekraftige arrangementer når kriteriene er blitt utformet.

– Det vil fremme bærekraft og sette miljøvern og klimahensyn ytterligere på agendaen. Kommunen kan bidra til å redusere klimafotavtrykk gjennom vedtektene for grønn profil på arrangementer hvor kommunen understøtter og tilrettelegger for gjennomføring. Det anbefales at foreslåtte vedtekter implementeres i kommunens arrangementshåndtering, avrunder rådmannen.