Skal du på byen i sommer? Her har de innført egne koronavakter

GRENLAND/KRAGERØ: I takt med stigende promille, viskes gjerne avstandsregelen ut. Det har flere kommuner tenkt å gjøre noe med.