Først ute var Jørn Inge Næss og Fremskrittspartiet i midten av mai. Han og partiet angret for at de ikke sikret at allmennheten skulle ha tilgang til vannfronten langs hele boligprosjektet som har fått navnet Skien brygge. Kort tid etter kom partiet Rødt på banen og angret det samme.

Torsdag ble et forslag fra Næss og Frp om det samme behandlet i bystyret. Der var det enighet om at saken sendes til utvalget for klima, miljø og byutvikling. Der kan diskusjonen tas. Blant annet i sammenheng med at utvalget skal behandle forslag til rammetillatelse fra utbyggerne.

Ikke over bordet

De fleste av partiene var tydelige på at det ikke var mulig å behandle et forslag i bystyret torsdag kveld. Til det var det en for omfattende sak å ta over bordet. Men samtidig var de fleste også enige om at det ville være lurt å ta diskusjonen i utvalget.

– Jeg tenker at det blir riktig å ta diskusjonen i utvalget, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet, Trude Tvedt.

Den samme beskjeden kom fra Høyre. Selv om de ikke har vært noen angrende synder for det som ble vedtatt i 2016.

– Vi kan ikke ta saken over bordet. Det er en stor sak og det er viktig med forutsigbarhet, sa Helene Røsholt.

– At det kommer til utvalget er greit. Men det er ikke noe som tilsier at vi må ta diskusjonen nå, sa Erik Næs, KrF.

Rammeplan kommer

Utbyggerne av Skien brygge skal nå legge fram et forslag til rammeplan. Om hvordan utbyggingen skal gjennomføres. TA har allerede presentert noen skisser som utbyggerne har kommet med i det siste. Det er når politikerne skal behandle dette at det kan komme pålegg om endringer fra politikerne hvis man ikke er fornøyd med det utbyggerne kommer med, når det gjelder sammenhengende kontakt med vannet.

– Jeg forstår ut ifra det som skjedde i bystyret at det er på denne måten vi kan behandle saken videre. Så gjenstår det å se om det er andre partier enn Frp og Rødt som da eventuelt vil kreve endringer, sier gruppeleder for Frp, Jørn Inge Næss.

Mindre utbygging

Jørn Inge Næss tok også til orde for at kommunen skal begrense hvor langt ut i vannet som det kan bygges. Og ønsker at utbyggerne skal forholde seg til dagens vannkanter. Det ble ikke gjort noen votering over dette forslaget. Men skulle et flertall stille seg bak dette når man skal behandle forslag til rammetillatelse, så vil det gjøre det vanskelig for utbygger å for eksempel bygge promenade langs vannet på utsiden av dagens arealer. Da må trolig byggeprosjektene trekkes lenger tilbake fra vannet for å få plass til dette.