Onsdag var det møte i fylkesutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Et møte der fylkesdirektør Arve Semb Christophersen skulle orientere om arbeidet med å få til en enighet med Redningsselskapet om skoleanlegget og eiendommen på Croftholmen. Et møte som ganske så raskt ble lukket og gjennomført bak lukkede dører.

– Dette er av hensyn til arbeidet som pågår. Foreløpig er det ingen avtale å legge fram til politisk behandling, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen da han lukket møtet.

– Redningsselskapet har ikke inngått noen avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune angående Croftholmen, sier Eigil Andersen, seksjonsleder i Redningsselskapet.

– Det har over tid imidlertid vært dialog mellom partene knyttet til framtidige disposisjoner over eiendommen. Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke kommentere innholdet i denne dialogen, fortsetter han.


Dele salgssummen

Etter det TA kjenner til er imidlertid hovedinnholdet i det arbeidet som nå pågår at fylkeskommunen og Redningsselskapet skal dele det som måtte bli salgssummen likt mellom seg. Men det er ikke landet en avtale riktig enda. Fortsatt gjenstår nok noe forhandlinger. Men TA har grunn til å tro at den endelige politiske behandlingen av en avtale vil skje om ikke veldig mange måneder.

Hva som blir salgssummen er også umulig å si. Men da dette kom opp som en sak for noen år siden, om at fylkeskommunen ville selge, ble det antydet at det kunne bli en salgssum på rundt 45 millioner kroner.

Hvis det blir slik at eiendommen legges ut til salgs på det åpne markedet, er det også lite trolig at Bamble kommune vil kunne være med i en eventuell budrunde. Med mindre man får statlig støtte som finnes til innkjøp av denne type eiendommer i skjærgården.

Strid om rettigheter

TA har i flere saker omtalt at Redningsselskapet har rettigheter til holmen, og de siste årene har det blitt tydelig at de heller ikke vil gi seg på disse. Dermed har saken om Croftholmen seilt opp til å bli en juridisk dragkamp mellom de to aktørene.

Stridens kjerne er en gammel heftelse som sier at Croftholmen skal overføres til Redningsselskapet når skoledriften opphører, men det er altså ikke enighet om den er juridisk bindene. Klausulen ble behørig omtalt allerede da skolen var nedleggingstruet i 2008, men saken om eiendomsforholdene ble aldri ordentlig avklart.

Først de siste årene har tvisten kommet til overflaten igjen og frontene har blitt tydelig.

I juni i 2020 gjorde Redningsselskapet, via deres advokat, det helt klart at de på ingen måte vil samtykke til sletting av tinglyste rettigheter til eiendommen.

Vil ikke slette

I juni i 2020 gjorde Redningsselskapet, via deres advokat, det helt klart at de på ingen måte vil samtykke til sletting av tinglyste rettigheter til eiendommen.

– Dette er en eiendom som skal benyttes til allmennyttige interesser og formål og det har aldri vært meningen at noen skal berikes ved et rent salg av eiendommen, uttalte advokat Erlend Haaskjold, i advokatfirmaet Schjødt AS til TA.

Han poengterte samtidig at det var siste ord fra dem. På spørsmål fra TA om de trodde det ville gå til rettssak svarte Haaskjold at han ville bli overrasket i så fall.

– Det er så mange tinglyste heftelser at dette ikke er tvilsomt i det hele tatt. Bruken har vært regulert helt siden 50-tallet og det er ingen tvil om hva som har vært meningen, sa Haaskjold.

– Hvorfor i all verden skulle man gitt dette som en gave til fylkeskommunen? Det var ingen økonomisk verdi som ble gitt, men en bruksverdi, poengterte han videre.

Ikke til sak

I desember 2021 ønsket fylkesdirektøren fullmakt til å kunne gå til rettssak om man ikke kom til enighet med Redningsselskapet. Den gang som nå ble saken behandlet bak lukkede dører i fylkesutvalget.

Men fylkespolitikerne ville ikke gi den fullmakten. De ønsket at man skulle forhandle videre. Det har man gjort, og nå kan det dermed se ut til at det kan nærme seg en løsning.