Det uttrykker Anne-Sofie Ebbesberg og Gisle Lunde i den nyetablerte og ideelle foreningen Sarepta MKK (mat, kultur og kompetanse).

Den holder til i Skien kommune, men hele Grenland skal være arbeidsområde.

16 til 30 år

– Vi har nettopp fått 400 000 kroner av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til prosjektet «Aktiv sommerjobb 2021», og gleder oss veldig til å komme i gang, sier Anne-Sofie Ebbesberg som er prosjektleder.

Det er unge i alderen 16 til 30 år som det skal jobbes for i perioden mai til oktober; 20 av disse skal det skaffes sommerjobb til – og allerede er Meny på Myren i Skien i bildet og Strøm mat og bar i Skien sentrum.

Ordner det praktiske

– Vi gjør mye av det praktiske for potensielle arbeidsgivere og vil komme med konkrete forslag på unge som kan passe til den enkelte oppgave, opplyser Gisle Lunde.

Han er primus motor og initiativtaker til foreningen og har fått med seg flere personer med lang erfaring fra offentlige verv; han er også daglig leder for Gulset nærmiljøsenter – men er klar på at den ideelle foreningen har et annet formål enn nærmiljøsenteret.

En vei inn

Et vesentlig aspekt med prosjektet er at unge uten eller med begrenset nettverk i lokalmiljøet får sjansen til skaffe seg sommerjobb. På den måten kan de finne en vei inn i arbeidslivet. Dette vil være en støtte for blant annet dem med innvandrerbakgrunn.

– Pandemien har ikke hjulpet på akkurat, og jeg er redd vi står overfor en økning av sosiale ulikheter, stigmatisering og utenforskap, sier Lunde.

– Hva bør det lokale næringslivet gjøre i denne forbindelse?

– De bør ta kontakt med oss, fortelle oss hva slags sommervikarer de trenger. Skien kommune bør på sin side klare å finne plass til fem unge, har jeg god tro på.

På samme tid har Sarepta MKK investert i en kioskvogn. Den gir rik anledning til å få de unge ut i jobb, de kan eksempelvis drive kiosk og selge varer derfra på ulike steder eller det er mulighet for å benytte den som kjernen i ren cateringvirksomhet.

– Det er vesentlig for oss å være konkrete og ha en lav terskel for ulike bestrebelser som kan gi sommerjobb – eller senere praksisplasser der vi betaler.

Sykkeldrosje

Prosjektet legger opp til de unge får trening i å skrive CV, jobbsøknad og markedsføring av seg selv – både fysisk og digitalt. Til og med rollespill er aktuelt.

Private arbeidsgivere kan komme inn i bildet, og det kan handle om rydding, vasking og arbeid i hage.

– Eller hva med sykkeldrosje for turister, eller kanskje det å være «trivselsvekter»?

Det legges opp til ukentlige samlinger av deltakerne.

Inspirert av Jan Bøhler

Lunde forteller at ideen til foreningen og det konkrete prosjektet kom da den kjente politikeren Jan Bøhler var på Gulset og oppfordret til å sørge for at de unge fikk seg jobber.

– Dette har å gjøre med det såkalte områdeløftet som Senterpartiet står i spissen for. Gulset er foreslått å bli med der, og si så fall er det snakk om et samarbeid som vil strekke seg sju-åtte år fram i tid.

– Det er dessuten et poeng for oss at prosjektet ikke er i konflikt med annen frivillig aktivitet, avrunder Lunde.