Avviser utslippsansvar

UTENFOR eiendommen: – De forurensede sedimentene i Gunneklevfjorden ligger utenfor Hydros eiendomsgrenser. Dette tilsier at Hydro ikke «har forurensingen», argumenterer miljøsjef i Hydro, Bernt Malme.

UTENFOR eiendommen: – De forurensede sedimentene i Gunneklevfjorden ligger utenfor Hydros eiendomsgrenser. Dette tilsier at Hydro ikke «har forurensingen», argumenterer miljøsjef i Hydro, Bernt Malme.

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Hydro mener de ikke kan holdes ansvarlige for utslippene i Gunneklevfjorden.

DEL

Som TA fortalte i mai, har Miljødirektoratet gitt Hydro pålegg om å lage en plan for å rydde opp i Gunneklevfjorden, med frist ut oktober. Pålegget begrunnes med at det i all hovedsak er utslipp fra Hydros nedlagte klorfabrikk som er årsaken til at fjorden nå er en av Norges mest forurensete.

Siden Hydro alt er i gang med en tiltaksplan på eget initiativ, som skal være ferdig i oktober, mener de pålegget er unødvendig og urimelig.

– Dette innebærer imidlertid ikke at Hydro aksepterer å være «ansvarlig» etter forurensningsloven, eller at det er rettslig grunnlag for et pålegg, skriver Hydros miljøsjef Bernt Malme i et brev til direktoratet. Som en begrunnelse for pålegget, viser direktoratet til undersøkelser «som tydelig viser at det er behov for oppryddingstiltak». Hydro mener dette foreløpig ikke er bekreftet.

– Snarere er Hydro av den oppfatning at nyere undersøkelser viser at forholdene i Gunneklevfjorden er under stadig forbedring, heter det i brevet.

Og Hydro mener det er uavklart om det faktisk er et behov for oppryddingstiltak. Samtidig understrekes det at det ikke må settes miljømål som medfører krav om større inngrep overfor industrien enn nødvendig.

– Grunnlagsmaterialet for beslutninger må kunne dokumentere at den miljømessige nytten av tiltakene er tilstrekkelig til å kunne begrunne de kostnadene som industrien påføres, sier Malme i brevet.

Lovlige utslipp

Det reageres på at direktoratets vedtak bygger på at Hydro er «den ansvarlige» for forurensingen. – Vi finner nå grunn til å understreke at Hydro er av den oppfatning at selskapet ikke kan holdes ansvarlig etter forurensningsloven, skriver Malme.

Han påpeker at forurensingen stammer fra virksomheter som for lengst er avsluttet. Dessuten ligger den aktuelle forurensingen utenfor Hydros eiendomsgrense, og en vesentlig del av den stammer fra utslipp før 1974 – og at det dermed var lovlige utslipp i sin tid.

– Forurensingsloven paragraf 7 vil ikke kunne benyttes dersom utslippene var lovlige. Hydro understreker at selskapet anser utslippene fra Herøya som lovlige utslipp, sier miljøsjefen.

Artikkeltags