Ikea hadde i forkant av pressekonferansen lovet nyheter av stor interesse for både Telemark og Vestfold. På spørsmål om «store nyheter» betyr varehus i Telemark eller ikke, svarte kommunikasjonsrådgiver Troels Normann Mathisen til TA at pressekonferansen i Oslo ikke vil gjelde en eventuell utvikling av tomt i Telemark.

Det som det derimot ble knyttet spenning til var om man under pressekonferansen vil få en avklaring på IKEAs planer på Danebo i Vestfold?

Det gjorde man, og beskjeden var at Ikea dropper planene om varehus i Sandefjord.

"Som en konsekvens av transformasjonen, har IKEA nylig bestemt seg for å skrinlegge utbyggingen av nye varehus i Norge. Det innebærer at tomtene IKEA sitter på i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt" heter det i en pressemelding fra møbelgiganten.

Ifølge IKEA Norge-sjef Clare Rodgers, har kjeden jobbet for å realisere utbyggingen av varehusene helt inntil beslutningen om ikke å bygge nylig ble tatt.

–  Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I IKEA har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, men først og fremst er det synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere seg, sier hun.

Ifølge Rodgers vil tomta på Danebu bli solgt i løpet av de neste årene.

Gjentatte utsettelser

Allerede i mai 2007 ble det kjent at Ikea ønsket å bygge et varehus mellom Tønsberg og Porsgrunn. I november bekreftet konsernet at de hadde kjøpt tomt på Danebo. Det skulle likevel gå nærmere tre år før Miljøverndepartementet sa ja.

Etter flere utsettelser startet grunnarbeidene på tomta i mars 2016. Tomta ble på det nærmeste gjort klar for bygging.

Så fulgte nye utsettelser på bygging og åpningstidspunkt.

Underveis har markedet endret seg, blant annet med netthandel. Det skapte tvil om det noen gang ville bli utbygging på Danebo, samt bygging av varehus i Vestby, Ålesund og Tromsø.

Det har også blitt spekulert på om det kunne bli et mindre servicesenter, eller pickup point, i Sandefjord. Det ble imidlertid mindre aktuelt, etter at liknende forsøk andre steder ikke ble noen suksess.

Store endringer

I august 2018 varslet Ikea en avgjørelse innen utgangen av året. I november fortalte Clare Rodgers at de innen tre år ville skape et nytt Ikea, både ut mot kundene og internt. Leveringstider og billigere og enklere fraktalternativer er blant tiltakene. Andre målsettinger er å utvikle eksisterende og nye tjenester, øke digitaliseringen og skape nye kundeopplevelser på varehusene.

Endringene vil gi 100 nye stillinger i Norge i løpet av to år, samt at rundt 20 av totalt 3.150 stillinger blir fjernet. Globalt kommer det 11.500 nye stillinger, mens 7.500 blir fjernet.

18. desember fikk Sandefjords Blad opplyst at avgjørelsen for Sandefjord igjen var utsatt, uten at konsernet kunne oppgi noe nytt tidspunkt.