Det er informasjon fra Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet), en av politikerne i formannskapet som sa ja til avtalen tirsdag.

Behovet for øyeblikkelig helsehjelp

Skien kommune blir vertskommune, og legevakten er plassert i Ulefossvegen 52 i Skien.

I avtalen framgår det at legevakttjenesten hovedsakelig vil gå på forsvarlig tjenester til innbyggerne, akuttmedisinsk beredskap, stabil drift og organisering som skal være kostnadseffektiv.

Det heter videre at «befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp utenom fastlegenes åpningstider» skal sikres.

Mangeårig og viktig

Skien kommune har det faglige ansvaret og skal sørge for andre tjenester som de administrative og datakommunikasjon.

Den nye avtalen er en videreføring av tidligere samarbeidsavtale. Og kommunedirektøren omtaler dette som «et mangeårig og viktig samarbeid».

Når det gjelder kostnader er prinsippet: «10 % av totalkostnadene fordeles likt på alle deltakerkommuner. 90 % av totalkostnadene fordeles etter folketall.»

Det skal være inntil to samarbeidsmøter hvert år, og det er Skien kommune som har ansvaret for å kalle inn.