Lar seg ikke knekke - i gang med offensiv næringssatsing

PÅ OFFENSIVEN: Næringslivet i Siljan er på offensiven, et prosjekt går på å få til en håndverkslandsby i dette området. Disse er sentale: Morten Nystad, Rigmor Emerense Håheim og Kjell Sølverød (ordfører).

PÅ OFFENSIVEN: Næringslivet i Siljan er på offensiven, et prosjekt går på å få til en håndverkslandsby i dette området. Disse er sentale: Morten Nystad, Rigmor Emerense Håheim og Kjell Sølverød (ordfører).

Artikkelen er over 2 år gammel

SILJAN: Et gammelt sagbruk skal gi inntekter og flere innbyggere. Planen er å forvandle sagbruket til en håndverkslandsby.

DEL

Det er den nystartede Siljan næringsforening som skal stå i spissen for et forprosjekt som skal være ferdig våren 2018. Foreningen ble startet 16. november, og allerede har 32 bedrifter og næringsdrivende tegnet medlemskap.

Prosjektet omtales som «Siljan Saga».

- Vi skal gjøre hverandre bedre her i Siljan - på næringsliv, kultur og turisme - blant annet, uttaler interimsstyremedlem Rigmor Emerense Håheim.

For mange i Siljan er dette positive nyheter. Etter noen gode år har Siljan fått det tyngre. Som rådmannen har formulert det i et helt ferskt politisk dokument: «Kommunens handlefrihet er under sterkt press og nivået på netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende.»

Det er åpning for alle

Stedet som er plukket ut er det gamle bruket Siljan sag som ble nedlagt for cirka 30 år siden. Det er plassert ved elva og er eid av Fritzøe skoger.

- Det er ikke så stor aktivitet på den tomta i dag, så vi er åpen for alle innspill, sier daglig leder av Fritzøe skoger, Terje Kristoffersen.

- Vi finner det hyggelig at kommunen og andre er interessert i området. Det er en naturlig del av sentrumsutvikling i Siljan.

Området er på cirka 12 dekar. 

For oppmerksomhet tidligere

Ordføreren i Siljan, Kjell Sølverød, heier på prosjektet.

- Jeg tror vi i Siljan har hatt et for lite fokus på næringslivet, og det ønsker vi naturlig nok å gjøre med. At både de små og større i næringslivet vil være med er jo gledelig, sier Kjell Sølverød.

- Siljan trenger flere inntekter og en større befolkning.

- Er det skjær i sjøen?

- Det må i så fall være på sentralt hold som ikke følger opp inntektssystemet for en randsonekommune. Men starten er god nå, så dette har vi tro på.

- Etter hvert vil det komme behov for å få investorer med på dette.

Han gjør det også klart at å ta i bruk det gamle sagbruket må ses i sammenheng med det nye sentrumsbygget.

Kultur og lokale bønder

Rigmor Emerense Håheim viste onsdag fram flere detaljerte innspill som allerede foreligger.

Dette er områder og interesser:

* Arbeidsmarkedstiltak - Nav og Grep

* Bygdesentralen - lokalmatprodusenter, gårdsbutikker

* Næring - nystartede virksomhet, eksisterende virksomheter

* Jordbruk - lokale bønder

* Kulturvirksomhet - kunstnere og de som har ansvar for kultur

* Handelsvirksomhet - de som eksisterer og de som vil starte opp

* Håndverkere - de i dag og de som vil framover

* Galleri og kunstvirksomhet - lokale kunstnere og gallerister

* Historie - Siljan historielag + fylket + nasjonen

30 nye arbeidsplasser

- Avklaringer må gjøres. Stikkord er muligheter, behov og idébeskrivelse, beretter Rigor Emerense Håheim.

- Vi må dessuten finne fram til den økonomiske bærekraften, gå inn på teknikk og regulering, innhold og kvalitet.

Hun gjør i tillegg oppmerksom på at Siljan næringsforening ikke bare skal arbeide med «Siljan Saga», blant annet skal det fire ganger i året arrangeres større næringskvelder.

- Hvor mange arbeidsplasser snakker vi om?

- Ikke lett å si, det kan fort bli en gevinst 20-30 arbeidsplasser.

Artikkeltags