Vidar Krogsrud uttaler det.

Han er mannen bak innbyggerinitiativet «Utsett brua mellom Langbryggene og Klosterøya og prioriter bypakke- og belønningsmidler til gang- og sykkelstier».

Anbefaler nei

Kommunedirektøren/rådmannen har gjort en vurdering og konkludert når det gjelder dette innbyggerinitiativet: Det "handler om det samme som saken om gang- og sykkelbrua som bystyret behandlet 1. oktober...", det vises også til handlingsprogrammet for bypakke som ble behandlet 29. oktober.

"Kommunedirektøren anbefaler derfor at innbyggerinitiativet ikke fremmes som en ny sak."

Det vises til kommunelovens paragraf 39 A, og dette leddet: "I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden."

Bystyret vil vurdere 4. februar.

- To forskjellige saker

- Men vårt forslag har jo ikke samme innhold. Vår sak går på å utsette bygging av brua og omprioritering av midlene. Bystyret behandlet en sak om å sende brua ut på anbud, sier Krogsrud.

Han forstår heller ikke grunnen til at kommunedirektøren/rådmannen kommer med en vurdering/innstilling i dette tilfelle.

- Så vidt jeg husker fra en tilsvarende sak var det et politisk utvalg som tok seg at det.

Peker på ønske om omkamp

Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet), som leder utvalget for byutvikling, peker igjen på at politikerne må handle siden pengene nå finnes i Bypakke Grenland. Han oppfatter innbyggerinitiativet som et ønske om omkamp.

Emilie Schäffer (Høyre) har mener også noe om innstillingen. Hun svarer dette på spørsmål om det er samme sak, selv om Krogsrud peker på at politikerne stemte for anbud - mens innbyggerforslaget har utsettelse i seg:

- Ja, slik jeg ser det er dette et forsøk på å få samme sak opp til ny behandling.

Gjerne oftere

- Er det slik at administrasjonen og eventuelt dere ikke setter pris på innbyggernes innblanding?

- Høyre er veldig for at innbyggerne kommer med innspill og meninger om ulike saker. Egentlig kunne slik innbyggerinvolvering etterspørres i flere saker, men da før sakene er oppe til behandling. Jeg ser ikke på dette som "innblanding", men er en tilbakemelding til oss politikere fra en gruppe av innbyggerne som er uenig i det vedtaket et flertall av bystyrets medlemmer har fattet. Men, om det er et stort flertall av Skiens innbyggere som stiller seg bak dette, er jeg mer usikker på.

Hun legger til at Høyre først må diskutere saken før de vet om de vil støtte kommunedirektøren/rådmannen eller innbyggerinitiativet.