«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en prøveordning med innføring av fartsgrense på 120 km/t på utvalgte strekninger på de nyeste og beste fire-felt motorveiene. Det er naturlig at både Statens vegvesen og Nye Veier blir involvert i prosessen med å velge ut aktuelle strekninger.»

Slik lyder vedtaket fattet av Stortinget, opplyser VG.

TA har tidligere skrevet om planene om å prøve ut 120 km/t på utvalgte strekninger. Økningen som skal testes er fra 110 km/t til 120 km/t og strekningene som er med i prosjektet er. Det er Statens vegvesen og Nye Veier som skal peke ut strekningene.

De tre Frp-erne Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen foreslår følgende strekninger i VG:

  • E18 i Bamble i Telemark
  • E18 ved Tvedestrand i Agder
  • E6 mellom Oslo og Mjøsregionen