Store forskjeller i pris og tilbud på SFO - Noen steder beskrives ordningen som rene «oppbevaringsplasser» der barna får tilsyn

Av

I disse dager starter SFO opp igjen. Men det er store forskjeller i SFO-tilbudet, både når det gjelder pris og hva slags opplegg som møter barna.