Ordfører i Seljord, Beate Marie Dahl Eide, beskriver svømmebassenget i kommunen som en viktig møteplass og tilbud i bygda. Men med de høye strømprisene blir det kostbart å holde bassenget åpent.

– Det er et stort basseng, og vi prioriterer å ha god temperatur i vannet. Ingen kan spå strømprisen, men vi vet at vi bruker mange kilowatt-timer på å varme opp bassenget, sier ordføreren.

I saksframlegget til kommunestyret er strømkostnaden beregnet til én million kroner for å holde bassenget åpent fra 14. november til 31. desember ved en strømpris på 5 kroner.

Lønnsomt

Kommunestyret har nå vedtatt å starte opp et energispareprosjekt innenfor en kostnadsramme på 1,6 millioner kroner uten merverdiavgift.

Det installeres nå et nytt ventilasjonssystem i svømmehallensom vil senke strømutgiftene, men med en energibrønn vil de kunne redusere forbruket med kanskje 60 prosent kommer det fram i saksframlegget.

– Det er ikke tvil om at det vil være lønnsomt med en energibrønn for å varme lufta, vannet til dusjene og forvarme vannet i bassenget. Man ser at det vil være høye strømpriser i lang tid, og jeg tenker at det uansett vil være et prosjekt som lønner seg. Vi kommer til å tjene det inn igjen på relativt kort tid vil jeg tro, sier Eide.

Også barnehagen Tussejuv, som ligger like på oversiden av svømmehallen, vil da erstatte elektrokjelene med jordvarme.

- Det er kjekt at vi hadde et så perfekt område for å gjøre det her, sier hun.

– En ekstra motivasjon

Eide forteller at tidsperspektivet vil avhenge av blant annet leveringstid.

– I hele Europa ser man på løsninger for å redusere energiforbruket nå. Derfor var det viktig for oss å få avklart dette tidlig og komme oss inn i køen kjapt. Videre trenger vi et selskap som har kapasitet til å ta på seg jobben. Administrasjonen skal kjapt i gang, og alle er enige i at dette er en god idé å få gjennomført, sier hun.

Fra før av har kommunen investere i energibrønn på Heddeli.

– Det er et viktig tiltak med tanke på å være klimabevisst og få ned klimautslipp, men nå er strømkostnadene også en ekstra motivasjon som gjør at vi sparer mye penger i tillegg. Prosjektet med rehabilitering og påbygg på skolen i Flatdal er i gang og der kommer det solceller på taket. Vi satser ganske mye på fornybar energi om dagen, forteller Eide.

I saksframlegget kommer det fram at det har vært en stor prisøkning på tiltaket det siste året, og at prisvurderingen gitt av Morgedal rør AS er på 1,6 millioner kroner.

– Vi fikk støtte fra Enova til energibrønn på Heddeli og administrasjonen skal se på hva som er mulig å få til her også, sier Eide.

Ikke bare vil kommunen merke tiltakene på økonomien ved at de spare penger på strømutgiftene, men ordføreren synes også det er viktig å gå foran som et godt eksempel og ta i bruk miljøvennlige løsninger.

– Kommunen har økonomi til å ta det i bruk, og det er teknologi som er utprøvd og som vi vet fungerer. Vi jobber for å bli fullstendig godkjent som Miljøfyrtårn, og det er stadig flere bedrifter i kommunen som er det, forteller hun.