Torsdag 25. mai ble det holdt et fengslingsmøte i Telemark tingrett, hvor politiadvokat Kjetil Langbach ba om at den 24 år gamle mannen blir varetektsfengslet for fire uker. Langbach begrunnet begjæringa med at han mener det er sterk gjentakelsesfare, det vil si stor fare for at 24-åringen skal begå nye ulovligheter.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at 24-åringen er siktet for en lang rekke lovbrudd, og at flere av disse allerede er tilstått.

Siktet for 30 bedragerier

I ei tiltalebeslutning som er fra oktober i fjor er han siktet for 20 tilfeller av bedragerier, tre tyverier, råkjøring, kjøring uten førerkort, ruskjøring og en trussel. Og i januar i år ble det tatt ut en tilleggstiltale, hvor 24-åringen er siktet for 12 nye bedragerier, et tyveriforsøk, to tyverier og oppbevaring av narkotika.

Han ble pågrepet av politiet 23. mai, mistenkt for et nytt lovbrudd, noe han tilsto. Derfor ble han løslatt med meldeplikt, men det kommer fram i kjennelsen at han ikke overholdt meldeplikten hos politiet.

Politiadvokat Kjetil Langbach fikk gehør av tingretten for at 24-åringen nå skal holdes i varetektsfengsel i fire uker, mens sakene etterforskes.

– Har ingen faste rammer

Dommerfullmektig Mahinthan Alonso Markandu har beslutta at 24-åringen kan holdes i varetekt fram til 22. juni.

– Siktede ser ut til å være i en aktiv fase med rus og kriminalitet. Han har selv opplyst til politiet at han ikke har det bra og at han har slitt med rus siden han var 16. Han har videre pådratt seg en lang rekke med nye straffbare forhold og han har en lang rekke med lovovertredelser av lignende karakter. Han er straffedømt tidligere og har opplyst at han er uten fast bosted. Han har dermed ingen faste rammer som hindrer ham fra å ruse seg og begå ny kriminalitet, heter det i fengslingskjennelsen.

Retten mener at andre alternativer enn varetektsfengsel ikke vil fungere, på grunn av den sterke gjentakelsesfaren og at siktede tidligere har blitt løslatt mot meldeplikt uten at han avsto fra ny kriminalitet.