Det er budskapet fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen til statsminister Erna Solberg og hennes kontor.

Han skrev for noen dager siden et brev med dette innhold og tittel: «Vår framtidige verdiskaping må sikres – Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar»

Alle sider

Fylkesordføreren forsikrer om at fylkeskommunen «vil iverksette en bred og målrettet virkemiddelpakke mot skadevirkningene fra korona».

Han legger til:

«Effektene av korona berører alle sider av innbyggernes liv, og derfor må tiltakene gjenspeile dette.»

Et garantifond

Det er et mål at tiltakene rettes inn på feltene de har størst effekt, den viktigste oppgave er «å få flest mulig bedrifter og ansatte gjennom krisen».

Foruten det nevnte tiltaket er også dette på gang:

* Regningsoppgjør og framskyndet service på bilparken settes i gang – bedrer bedriftenes likviditetssituasjon

* Styrking av bedriftsintern opplæring – oppfølging av lærlinger og støtte reiselivsnæring

* Et garantifond på 100 millioner kroner for små og mellomstore bedrifter er under vurdering – sikrer i oppbyggingsfasen

Ikke glemt miljøet

Fylkesordføreren bedyrer at han til tross korona-krisen ikke har glemt klima- og naturkrisen; tiltakene for å styrke næringslivet skal ikke «fylkets krafttak for grønn omstilling» ...

Han får dessuten med at tiltakspakken kommer på plass i en periode hvor fylkeskommunen har omstillingsutfordringer knyttet til økonomien.

Han legger til:

«Utover strakstiltakene kan Vestfold og Telemark fylkeskommune umiddelbart iverksette tiltak innenfor vei og vedlikehold til ca. 500 millioner kroner; kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak på 20 millioner kroner og investeringsprosjekter på 1,1 milliarder kroner.»