Supertriksene du kan spare tusenlapper på

Har du levert selvangivelsen? Det gjør ikke noe.

Har du levert selvangivelsen? Det gjør ikke noe.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Har du levert selvangivelsen? Det gjør ikke noe.

DEL

Torsdag er siste frist for levering av selvangivelsen.

Her er en oppsummering om alt du trenger å vite: 

Selv om du har levert, kan du levere om igjen hvis du ønsker å gjøre en endring. Det er den sist leverte selvangivelsen som gjelder.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er kjedelig å tape penger fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt på selvangivelsen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og her skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort:

Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i selvangivelsen.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner hvis du har to barn.

Fra 2014 kan man også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Du må selv sørge for å føre inn dette i selvangivelse for 2014.

Bruk post 3.2.10

Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Utleieregnskapet fører du i skjemaet RF-1189.

Overskudd føres i post 2.8.2. Underskudd føres i post 3.3.12.

Enslige forsørgere

Fra og med skatteåret 2013 ble ikke lenger enslige forsørgere lignet i skatteklasse 2. I stedet får de et eget fradrag, som i 2014 er på 4.067 kroner per måned (48.004 kroner per år).

Dette fradraget skal være forhåndsutfylt på basis av opplysninger fra NAV. Er du enslig forsørger, og ikke fått fradraget må du kontakte NAV.

Fagforeningskontingenten

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 3.850 kroner i fagforeningskontingent.

Bruk post 3.2.11

Gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. Du må på legge ved kvittering som dokumentasjon.

Bruk post 3.3.7

Pendlerfradrag

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

For reiseutgifter er det beløp utover 15.000 kroner som kan trekkes fra. I dette eksemplet er fradraget 11.300 kroner, noe som gir 30.051 kroner i lavere skatt.

Bruk postene 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9

Renter av private lån

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver, og på lån du har privat. Du kan også føre opp kostnader til takst og tinglysingsgebyr i forbindelse med refinansiering av lån.

Bruk post 3.3.1

Reisefradrag

Det er bare reiseutgifter over 15.000 kroner som gir fradrag. Det vil si at du må ha mer enn 21 km til jobben i 2014 (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

For skatteåret 2014 får du 1,50 kroner per kilometer opp til 50.000 km. Fradragssatsen synker til 0,70 kroner ved passerte 50.000 km.

Det spiller ingen rolle hvordan du kommer deg på jobb. Standardsatsene gjelder uansett.

Bruk post 3.2.8

Skatteklasse

Pass på at du er i riktig skatteklasse hvis du har en ektefelle som tjener lite. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 6.264 kroner å bli lignet i skatteklasse 1, hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

Store sykdomsutgifter

Du kan bare kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.

I 2014 får du fradrag for 67 prosent av sykdomsutgiftene, men du skal føre 100 prosent av dem i selvangivelsen. Reduksjonen gjøres automatisk i skatteberegningen.

Bruk post 3.5.4

Særfradrag for uførhet

Hvis ervervsevnen er varig nedsatt med 2/3-del, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt på 32.004 kroner per år (2.667 kroner per mnd). Hvis du er uførepensjonist og ervervsevnene er satt ned med mindre enn 2/3-del, har du krav på halvt særfradrag (16.008 kroner).

Får du pensjon utbetalt fra NAV skal dette beløpet være forhåndsutfylt. Får du pensjon fra andre må du gjerne fylle dette ut selv.

Inntekter og utgifter som det kan lønne seg å føre annerledes

I noen tilfeller kan det lønne seg å ha en annen fordeling av renteinntekter og/eller renteutgifter

Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister, eller der den ene er har pensjonsinntekt, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 175.900 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 175.900 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Bruk post 3.1.1

Uførepensjonister og renteinntekter

For gifte uførepensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med høyest pensjon (evt den med lønnsinntekt). Hvis den ene er innenfor skattebegrensningsområdet, vil skatten på renteinntekter (kapitalinntekter) være høyere.

Uførepensjonister og renteutgifter

For gifte uførepensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med lavest pensjon (evt den med lønnsinntekt). Hvis den ene er innenfor skattebegrensningsområdet vil fradragseffekten på renteutgifter være høyere.

Bruk post 3.1.1

Artikkeltags